Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie refundacyjne, które będzie obowiązywało od 1 lipca 2023. Na nowej liście pozytywne zmiany dla osób z cukrzycą – podsumowanie poniżej:

 

 1. Do refundacji powróciła insulina degludec (lek Tresiba) w nowych opakowaniach (10 wkładów po 3 ml), która będzie dostępna dla pacjentów w ramach grupy limitowej „14.3, Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin” w korzystniejszym wskazaniu uwzględniającym zmianę w poziomie HbA1c względem poprzednich warunków refundacyjnych (nowe wskazanie: 7,5%, wcześniejsze wskazanie: 8,0%):
  1. Cukrzyca typu 1 u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c 7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); Cukrzyca typu 1 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c 7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO);
  2. Insulina będzie dostępna również bezpłatnie w ramach listy 75+ oraz dla kobiet w ciąży;
  3. Wysokość dopłaty pacjenta wynosi 183,12 zł za 3000 j., czyli jest niższa o około 6% niż w ubiegłym roku i przy przykładowej dawce 20 j. dziennie wynosi 36,62 zł miesięcznie.
 2. W grupie limitowej „252.0, Leki przeciwcukrzycowe – agoniści GLP-1” zaszło kilka zmian cen i odpłatności:
  1. Nastąpiło podwyższenie ceny dla semaglutydu (lek Ozempic) do kwoty 332,50 zł/op. W efekcie pacjent za 28 dni terapii refundowanej zapłaci 126,26 zł;
  2. W związku z powyższym, nastąpiła zmiana produktu wyznaczającego podstawę limitu w grupie – obecnie jest to dulaglutyd (lek Trulicity);
  3. W efekcie zmianie uległy wysokości dopłaty pacjenta do poszczególnych leków:
   i. dla dulaglutydu (lek Trulicity) nowa dopłata pacjenta jest niższa o 10,66 zł/op i wynosi 116,64 zł za 28 dni terapii;
   ii. dla insuliny glargine + liksysenatyd (lek Suliqua) 100+50 j/ml+mcg/ml nowa dopłata jest niższa o 21,32 zł/op i wynosi 127,96 zł;
   iii. dla insuliny glargine + liksysenatyd (lek Suliqua) 100+33 j/ml+mcg/ml nowa dopłata jest wyższa o 0,13 zł/op, i wynosi 93,26 zł.
 3. W grupie limitowej „258.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – inhibitory DPP-4” pojawił się nowy lek wildagliptyna + chlorowodorek metforminy (lek  Vimetso). Lek będzie refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Doprecyzowanie wskazania: stosowanie jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2:
  1. u pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli glikemii po zastosowaniu chlorowodorku metforminy w monoterapii;
  2. u pacjentów już leczonych wildagliptyną w skojarzeniu z chlorowodorkiem metforminy, w postaci oddzielnych tabletek;
  3. w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insuliną, gdy produkty te nie zapewniają wystarczającej kontroli glikemii.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content