Organizatorem konferencji był Instytut Komunikacji Zdrowotnej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Do debaty zaproszeni zostali wybitni eksperci ochrony zdrowia oraz liderzy organizacji pacjenckich, działający w obszarze diabetologii. Wśród gości pojawili się m.in. prof. Maciej Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i prof. Bogusław Okopień, konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej.

Prelegenci mówili między innymi o problemach związanych z leczeniem cukrzycy w Polsce i na Świecie oraz alarmujących statystykach.

– Mamy około 3 miliony pacjentów z cukrzycą. Co należy jednak podkreślić, mamy do czynienia z epidemią nie tylko cukrzycy typu II ale również cukrzycy typu I. Zapadalność na nią, w ciągu ostatnich 25 lat wzrosła niemal pięciokrotnie. Co gorsza, nie w pełni wiemy z czym się to wiąże, ale wiemy że ten fenomen dotyczy także krajów sąsiednich i dotyka coraz częściej ludzi młodych i dzieci, a więc ludzi którzy mają przed sobą całe życie i muszą z tą chorobą funkcjonować. Naszą podstawową troską, związaną z tymi chorymi, jest ich przedwczesna śmierć. A statystyki są w tym zakresie jednoznaczne. Wyzwaniem więc jakie stoi przed systemami opieki zdrowotnej na całym świecie, to jest zamknąć tę różnicę w umieralności osób z i bez cukrzycy – mówił prof. Maciej Małecki.

Wśród wyzwań współczesnej diabetologii, prof. Małecki wymienił również konieczność powstania rejestrów medycznych oraz zabezpieczenie funkcjonowania ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, w obliczu wchodzącej niebawem w życie sieci szpitali.

W dyskusji ekspertów uczestniczyli również pacjenci oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.

– Mamy nadzieję na jak najszybszą decyzję refundacyjną, aby pacjenci mieli jak najszerszy dostęp do nowoczesnych terapii – powiedziała nam Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Źródło: www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content