29 lipca Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Podleszanach świętowało 10-lecie swej działalności. Uroczyste obchody tej okrągłej rocznicy odbyły się w Domu Strażaka w Podleszanach. Licznie zebranych diabetyków i zaproszonych gości powitała wiceprezes Koła Pani Alicja Krużel.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili:

– Radny Powiatu Mieleckiego, Prezes Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego – Pan Józef Smaczny

– Radny Powiatu Mieleckiego – Pan Andrzej Chrabąszcz

– Wójt Gminy Mielec – Pan Józef Piątek

– Prezes Wojewódzkiego Podkarpackiego Stowarzyszenia Diabetyków – Pan Józef Mazur

– Sekretarz Wojewódzkiego Podkarpackiego Stowarzyszenia Diabetyków – Pani Teresa Rybak

– Dr Marek Wilczyński – lekarz ze Szpitala Powiatowego w Mielcu

– Prezesi i przedstawiciele Kół Diabetyków z Nowej Dęby, Mielca, Rzeszowa, Jarosławia

– Przedstawiciele UG, UM, PCK i PKPS-u w Mielcu

Na ręce Prezes Koła Pani Danuty Zaremby złożyli gratulacje, okolicznościowe dyplomy i kwiaty. W swych wystąpieniach podziękowali za dotychczasową działalność Koła, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów i dalszej owocnej działalności. Wszyscy jednogłośnie podkreślali ogromne zasługi Pani Prezes, jej zaangażowanie, pracę, a przede wszystkim dobroć i wielkie serce w niesieniu pomocy innym.

Następnie odczytano list gratulacyjny Pana Zbigniewa Tymuły Starosty Powiatu Mieleckiego.

W krótkiej prezentacji multimedialnej Pani Alicja Krużel przypomniała zebranym gościom dekadę działalności Koła. Po chwilach wspomnień, a i niewątpliwie wzruszeń zaproszono wszystkich zebranych na gorący poczęstunek.

W trakcie imprezy nie zabrakło również akcentów muzycznych. Wystąpił bowiem chór wokalny “Wolanki” pod kierownictwem Michała Witka, działający w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej. Do zabawy tanecznej zaprosił duet najmłodszych uczestników spotkania – Wiktoria Świątek i Janek Żola.

Wszyscy goście otrzymali w tym dniu okolicznościowe upominki, ufundowane przez Prezesa Firmy Colfarm S.A. z Mielca – Pana Janusza Kozłowskiego.

W tym miejscu diabetycy z Podleszan serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i osobom, które przez te wszystkie lata wspierają finansowo i materialnie ich działalność.  Szczególne podziękowania płyną do Państwa J. Cz. Gwizdak i Z. S. Zając z Podleszan za długoletnią współpracę, pomoc i za ogromny wkład w przygotowanie jubileuszowej uroczystości.

Historia jednej dekady

PSD Koło Terenowe w Podleszanach powstało 26 lipca 2007 roku. Na pierwszym spotkaniu w obecności ówczesnego wicestarosty Pana Józefa Smacznego prezesem zastała i pełni tę funkcję do dziś Pani Danuta Zaremba.

Koło zrzesza osoby chore na cukrzycę, w tym seniorów i osoby niepełnosprawne, rodziców dzieci chorych na cukrzycę, jak również osoby pracujące na rzecz chorych i osoby zdrowe uznające cele i zadania stowarzyszenia.

Celem działania organizacji jest:

– edukacja chorych na cukrzycę

– umożliwianie sprawdzenia poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego

– pomoc w nabywaniu sprzętu medycznego

– organizowanie spotkań w celu poznania artykułów i suplementów diety dla cukrzyków

– integracja społeczna

Członkowie Koła (i nie tylko) mają możliwość wykonania bezpłatnych badań, skorzystania z literatury fachowej zgromadzonej w biblioteczce, jak również skorzystania z aparatów (ciśnieniomierzy, glukometrów) oraz ze sprzętu rehabilitacyjnego.

Przez 10 lat w spotkaniach edukacyjnych, wykładach prowadzonych przez lekarzy różnych specjalności wzięło udział ok. 5000 osób z Gminy i miasta Mielec.

Członkowie zarządu biorą udział w licznych szkoleniach na terenie całej Polski, a następnie zdobytą wiedzę przekazują członkom Koła podczas czwartkowych spotkań.

W celu zapoznania chorych z nowymi lekami i suplementami diety były organizowane liczne spotkania z przedstawicielami firm farmaceutycznych.

W ramach integracji organizowane są wycieczki, pielgrzymki i wyjazdy do zaprzyjaźnionych Kół. Odbywają się również spotkania noworoczne, uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka i Mikołajki.

Oprócz edukacji Koło prowadzi także pomoc materialną i sprzętową. Przez okres 4 lat była prowadzona akcja pomocy żywnościowej dla 300 osób. Obecnie corocznie dwa razy w roku Prezes przygotowuje paczki żywnościowe dla 10 rodzin. Za działalność organizacji Pani Danuta Zaremba otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, wśród których najważniejszy to Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.

 Justyna Ryczek

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content