Konferencja z okazji XXVI Łomżyńskiego Dnia Walki z Cukrzycą odbyła się 13 października 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży.

Organizatorem był Oddział Rejonowy PSD w Łomży, a współorganizatorami –  Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży i Specjalistyczny Ośrodek Medyczny „SOMED” w Łomży.

Patronat honorowy nad obchodami objął Prezydent Miasta Łomża Pan Mariusz Chrzanowski .

Na organizację konferencji otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Łomża w ramach realizacji zadania publicznego „Profilaktyka i edukacja – wyprzedzamy cukrzycę, zapobiegamy powikłaniom”.

Spotkanie rozpoczęło się o godz.  1000. Wiceprezes OR PSD w Łomży Pani Bożena Zdrodowska serdecznie powitała licznie przybyłych diabetyków, zaproszonych gości, sympatyków stowarzyszenia, sponsorów. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:

 • Pan Lech Antoni Kołakowski – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski,
 • Pan Mariusz Chrzanowski – Prezydenta Łomży,
 • Pan Leszek Sobociński – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. J. Pawła II w Łomży,
 • Pani dr Mieczysława Ołdakowska – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Medycznego SOMED w Łomży,
 • Pan dr Ryszard Ejsmont – specjalista diabetolg
 • Pani mgr Regina Kijewska pielęgniarka edukacyjna z Poradni SOMED w Łomży,
 • Pan Przemysław Balewski – Prezes Zarządu Zakładu Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.

Pani Zdrodowska przedstawiła w skrócie historię obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz historię łomżyńskiego PSD, jego cele i działania. Podkreśliła szczególnie zasługi Pani Prezes Teresy Gołębiewskiej, która od chwili powstania łomżyńskiego oddziału z wielkim oddaniem poświęca swój czas na rzecz diabetyków. Z powodu poważnych problemów zdrowotnych Pani Prezes nie mogła uczestniczyć w tegorocznej konferencji.

Ważnym punktem konferencji było wręczenie odznaczeń i dyplomów. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia otrzymał ks.Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Odznaczenie wręczył Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

Odznaki Honorowe oraz Dyplomy Uznania ZG PSD za szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzycę otrzymali:

Honorową Złotą Odznakę „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” otrzymały 4 osoby, Dyplomy Uznania – 2 osoby. Odznaczonym wręczono kwiaty, złożono gratulacje.

W czasie spotkania głos zabrali goście, którzy dziękując za zaproszenie, podkreślili również znaczenie działań łomżyńskiego PSD dla lokalnej społeczności i życzyli wytrwałości w dalszej pracy na rzecz diabetyków i ich rodzin. Były też pozdrowienia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia  dla Pani Prezes Teresy Gołębiewskiej.

Następnie odbyła się część artystyczna – uroczystość uświetnił występ śpiewającego akordeonisty – Pana Michała Sawickiego. Po występie uczestnicy skorzystali z przerwy na kawę.

Ważną częścią konferencji były wykłady, które wygłosili:

 • mgr Regina Kijewska – pielęgniarka edukacyjna – „Zapobieganie cukrzycy typu II”.
 • dr Ryszard Ejsmont – specjalista diabetolog – „Wczesna diagnoza i leczenie w zapobieganiu powikłaniom”.
 • Pani Jolanta Lipińska – „Aloe Vera w walce z cukrzycą”.

Wykłady były bardzo ciekawe i wzbudziły zainteresowanie wśród uczestników.

Prowadzono badania profilaktyczne glukozy i cholesterolu we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Były też wykonywane testy na HCV w Ramach Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych. Badania prowadziły pielęgniarki Danuta Koluśniewska i Alina Gocłowska.

Na zakończenie pani Wiceprezes Bożena Zdrodowska serdecznie podziękowała gościom wykładowcom, wszystkim uczestnikom za przybycie, a wolontariuszom, pielęgniarkom, oraz Dyrekcji i pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu spotkania. Szczególnie gorące podziękowania skierowała do UM Łomża, sponsorów i darczyńców, dzięki hojności których odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, po czym zaprosiła wszystkich na obiad.

W obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą uczestniczyło ok 100 osób.

W niedzielę 14.X.2018 r. o godz. 1000 w Katedrze  p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży, została odprawiona Msza św. w intencji diabetyków i ich rodzin, organizatorów, gości, sponsorów.

Marianna Wasilewska

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content