18 października w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej Trzemeszna kadencji 2014-2018. Podczas obrad wręczono medale honorowe członkom zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Trzemesznie.

Medal Honorowy Gminy Trzemeszno przyznano Marii Głowackiej w uznaniu zasług za długoletnią działalność społeczną. Maria Głowacka  jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków od 24 stycznia 1986 r. Od 1988 r. pełni funkcję prezesa koła.  Jest osobą obdarzoną wielka konsekwencją w działaniu, oddaną drugiemu człowiekowi. Służy pomocą mieszkańcom Trzemeszna w każdej sytuacji. Z inicjatywy Marii Głowackiej powstała w Trzemesznie Szkoła Cukrzycy, organizująca wykłady adresowane do osób chorych na cukrzycę oraz osób zdrowych.

Medal Honorowy Gminy Trzemeszno przyznano Wojciechowi Kaczmarkowi, który od 18 lat jest członkiem PSD Koło w Trzemesznie i należy do jego zarządu. Należy do najaktywniejszych działaczy stowarzyszenia. W  przeszłości był również aktywnym członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów oraz Zarządu Osiedla Nr 1 w Trzemesznie. Za swoje zasługi był wielokrotnie  nagradzamy.

Medal Honorowy Gminy Trzemeszno przyznano Zdzisławie Majewskiej. Z. Majewska jest także członkiem PSD Koło w Trzemesznie od 8  lat. Pełni funkcję skarbnika koła i jest odpowiedzialna za prowadzenie  dokumentacji finansowo-księgowej, sprawozdawczości, wypełnianie wniosków konkursowych. Jest jednym z najaktywniejszych członków koła, zawsze chętna do niesienia pomocy innym. Aktywnie uczestniczy także w działalności Zarządu Polskiego Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzemesznie, w przeszłości pełniła funkcję sekretarza, a obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Działa ponadto w Harcerskim Kręgu Seniorów w Trzemesznie, gdzie pełni funkcję skarbnika. Od 8 lat prowadzi kronikę PSD, zaangażowana była także w przygotowanie obchodów 30-lecia koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Trzemesznie. Jest  osobą wielokrotnie odznaczaną i  nagradzaną.

Medal Honorowy Gminy Trzemeszno przyznano Edmundowi Szlachecie w uznaniu zasług za długoletnią działalność zawodową i społeczną. E. Szlacheta przez szereg lat pełnił funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzemesznie, obecnie jest emerytem angażującym się aktywnie w działalność społeczną.

Pełni funkcję wiceprezesa koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Trzemesznie, wcześniej  był prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Trzemesznie. Przyczynił się do rozwoju tego stowarzyszenia na terenie gminy Trzemeszno. Wszystkie odznaczenia Rada Miejska przyjęła uchwałami przez aklamację. Medale wręczali Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna i Sławomir Peno, przewodniczący RM.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content