25 stycznia bieżącego roku, Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kamiennej Górze uroczyście obchodził swoje dwudziestolecie istnienia. Spotkanie  odbywało się w sali wykładowej, której współgospodarzami są Uniwersytet  III Wieku w Kamiennej Górze oraz Oddział Powiatowy PSD.

Przed rozpoczęciem uroczystości – w godzinach porannych – zaproszeni goście w towarzystwie Zarządu Oddziału zwiedzali Bazylikę Mniejszą w Krzeszowie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej M.P. będącą perłą baroku, kościół św. Józefa ze wspaniałymi freskami Michała Willmana oraz mauzoleum Piastów Śląskich. Poza tym byliśmy w gościnie w klasztorze u sióstr Benedyktynek. Zwiedziliśmy także zabytkowe Chełmsko Śląskie ze słynnymi domkami tkaczy śląskich znanymi jako “Dwunastu Apostołów”.

Po krótkim wypadzie turystycznym rozpoczęła się uroczystość jubileuszowa od przywitania zaproszonych gości i przybyłych członków naszego Stowarzyszenia.  Swoją obecnością  zaszczycili nas – pani prezes Zarządu Głównego PSD – Anna Śliwińska, członkowie zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD: p. Arkadiusz Wyjadłowski, p. Anna Ściążko oraz p. Elżbieta Chrobak. Władze miasta reprezentował Burmistrz Kamiennej Góry p. Janusz Chodasewicz oraz Starosta p. Jarosław Gęborys.

Prezes Oddziału Powiatowego PSD – Tadeusz Stachniuk  przedstawił historię powstania Oddziału, imienną listę jego założycieli  i aktualną sytuację Stowarzyszenia. Przedstawiona była tematyka zagadnień, którymi zajmował się Oddział  w ostatnim czasie oraz zadania na najbliższy okres tj. do zebrania sprawozdawczo-wyborczego planowanego na czerwiec br.

Następnym punktem było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów dla zasłużonych działaczy Stowarzyszenia.

Za zwycięstwo nad cukrzycą zostali odznaczeni medalami:
– złotym – Stefan Margas oraz Stanisław Sieruga
– srebrnym – Józefa Szymków, Halina Powroźnik, Ewa Laborda, Genowefa Pawelska oraz Krystyna Warelis

Dyplomami uznania wyróżniono: Annę Olszewską, Irenę Ziętalak, Danutę Papardowską, Halinę Zawieruchę.

Odznakę za zasługi dla PSD wręczono:
– złotą – burmistrzowi Kamiennej Góry p. Januszowi Chodasewiczowi
– srebrną – PKS w Kamiennej Górze

Odznaki Ambasadorów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymali:
– Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, NZOZ “ESKULAP”, PPHU “M&W”, Lekarz p. Artur Sławatyniec

Odznaką “Złote Serce” Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wyróżniono: panią Apolonię Lulek za zaangażowanie na rzecz naszego miasta, a w szczególności na rzecz osób starszych, samotnych i chorych.

Wszystkie medale, odznaczenia i wyróżnienia wręczała pani prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska,  co sprawiło nam wielką  przyjemność i satysfakcję.

Po wystąpieniach osób zaproszonych i odznaczonych – dla wszystkich wyróżnionych – koncert muzyczny wykonał zespół Miejskiego Ogniska  Muzycznego pod batutą Kazimiery Ciosmak. Po koncercie zarządzono przerwę na kawę i herbatę oraz na degustację wypieków przygotowanych przez członków oddziału. Obsługą  bufetu zajmowała się młodzież miejscowej szkoły gastronomicznej.

W następnym punkcie programu był interesujący wykład dra Artura Sławatyńca na temat retinopatii cukrzycowej. Były też pytania  do pana doktora, na które zainteresowani uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

Zebranie jubileuszowe zakończyło się późnym popołudniem.

Tadeusz Stachniuk
Prezes Oddziału Powiatowego PSD w Kamiennej Górze

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content