W dniach 20-22.10 br. w Gdańsku odbywa się X Zjazd i XXVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrała Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska, dziękując lekarzom za ich oddanie i pracę dla dobra najmłodszych diabetyków.

Wręczyła także medale 40-lecia PSD prof. Małgorzacie Myśliwiec oraz prof. Mieczysławowi Walczakowi, wybitnym diabetologom dziecięcym.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content