Dnia 19.11 w Warszawie odbyło się X Krajowe Walne Zebranie Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Zebranie uchwaliło nowy Statut oraz wymagane regulaminy, jak również wybrało nowe władze na kadencję 2023-2027.

W wyniku wyborów nowym Prezesem Zarządu Głównego została Monika Kaczmarek, dotychczasowa Skarbnik Zarządu Głównego PSD i Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Złotoryi.

 

 

 

Annie Śliwińskiej, dotychczasowej Prezes ZG PSD zostały złożone podziękowania za efektywną i pełną zaangażowania pracę przez wszystkie lata, w tym dwie kadencje na stanowisku prezesa, a także przyznano jej tytuł Honorowego Prezesa przez aklamację.

Do nowych władz PSD wybrani zostali:

Zarząd Główny:
Monika Kaczmarek – prezes
Beata Pacholak – wiceprezes
Andrzej Mielcarek – sekretarz
Eugeniusz Tworek – skarbnik
Ewa Dygaszewicz – członek
Mariusz Gołdyn – członek
Teresa Jaskóła – członek

Główna Komisja Rewizyjna:
Piotr Jędrzejczyk
Władysław Kubiński
Michał Pomykała
Agnieszka Słoczyńska-Tworus
Arkadiusz Szczepański

Główny Sąd Koleżeński:
Jan Dąmbrowski
Mieczysław Jakób
Dawid Kopała
Małgorzata Krawiec
Zbigniew Wawrzyńczak
Elżbieta Znój
Helena Zubalewicz

Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński są jeszcze przed ukonstytuowaniem.

Życzymy nowym władzom wszelkiej pomyślności w kadencji 2023-27 oraz owocnej działalności na rzecz osób z cukrzycą w Polsce!

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content