RZUCAMY WYZWANIE CUKRZYCY

WALCZYMY O DŁUŻSZE ŻYCIE Z CUKRZYCĄ

Wystawa edukacyjna w Sejmie RP

 

20 czerwca 2017 r. w Sejmie RP została zainaugurowana wystawa edukacyjna pt. „Rzucamy wyzwanie cukrzycy. Walczymy o dłuższe życie z cukrzycą”, w ramach której zaprezentowano wybrane wyniki sondażu na temat życia z cukrzycą i wiedzy o tej chorobie, przeprowadzonego wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Organizatorem wystawy jest Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Patronat nad ekspozycją objęli: Marszałek Sejmu RP, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Ekspozycja potrwa do 23 czerwca br.

Przed uroczystym otwarciem wystawy odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli Lidia Gądek – Poseł na Sejm RP i Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz prof. dr hab. n. med. Edward Franek.

 

Cukrzyca to choroba coraz bardziej powszechna. W Polsce cierpi na nią blisko 3 mln osób, z czego 80% stanowią pacjenci z cukrzycą typu 2.  Ponad 5 mln Polaków ma zdiagnozowany stan przedcukrzycowy. Niezdrowe nawyki żywieniowe i brak aktywności fizycznej sprawiają, że stale rośnie liczba chorych. Na cukrzycę typu 2 coraz częściej zapadają niestety młode osoby: dzieci i młodzież. Skala problemu sprawia, że cukrzyca jest oficjalnie określana przez ONZ jako „epidemia XXI wieku”.

W powszechnej opinii cukrzyca to choroba charakteryzująca się wysokim poziomem glukozy we krwi. Jednak jej leczenie to nie tylko obniżanie poziomu cukru, lecz także skuteczna walka z jej powikłaniami: chorobami sercowo-naczyniowymi (diabetycy dwukrotnie bardziej niż osoby zdrowe narażeni są na wystąpienie zawału serca i udaru mózgu), retinopatią cukrzycową (utrata wzroku), nefropatią (niewydolność nerek), neuropatią (zapalenie nerwów obwodowych) i stopą cukrzycową.

W odpowiedzi na społeczną potrzebę edukacji w zakresie świadomości cukrzycy, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, pod patronatem medialnym portalu mojacukrzyca.org, przeprowadzono „Ogólnopolski Sondaż na temat Wykrywania, Leczenia, Życia i Potrzeb Chorych na Cukrzycę typu 2”. W badaniu ankietowym, realizowanym w okresie od marca do maja 2017 roku, udział wzięło łącznie 604 pacjentów, którzy wypełniali anonimowe ankiety w formie drukowanych oraz internetowych formularzy. Sondaż przeprowadzono w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dłuższe Życie z Cukrzycą”.

Zaledwie 5 % spośród uczestników sondażu jest świadomych, że zawał serca i udar mózgu mogą być powikłaniami niewłaściwie kontrolowanej cukrzycy. Tymczasem, przyczyną ok. 2/3 wszystkich zgonów chorych na cukrzycę na świecie są choroby układu sercowo-naczyniowego. Co 6 sekund z powodu cukrzycy umiera 1 osoba.

„Liczba chorych na cukrzycę rośnie, a jedno z kluczowych wyzwań, które przed nami stoi, to zapobieganie powikłaniom, zwłaszcza sercowo-naczyniowym, bo one są główną i najczęstszą przyczyną zgonów chorych na cukrzycę. Powikłania mikronaczyniowe, które rozwijają się u tych chorych, same w sobie są niebezpieczne i także prowadzą do powikłań sercowo-naczyniowych”mówi prof. dr hab. n. med. Edward Franek, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie. „Jak pokazują chociażby wyniki najnowszego sondażu na temat życia z cukrzycą i wiedzy o tej chorobie, wśród pacjentów z cukrzycą typu 2, świadomość dotycząca tak groźnych konsekwencji cukrzycy, jakimi są m.in. zawał serca czy udar mózgu, a tym samym możliwości zapobiegania im, jest niestety bardzo niska. Istnieje ogromna potrzeba edukacji społecznej na ten temat i jednocześnie wsparcia ze strony środowiska medycznego, by jak najszybciej diagnozować cukrzycę oraz możliwie jak najwcześniej podejmować leczenie w kierunku zapobiegania powikłaniom. Współczesna medycyna pozwala na indywidualizację terapii i dysponuje skutecznymi metodami kontroli cukrzycy”dodaje prof. dr hab. n. med. Edward Franek.

Statystycznie wśród najczęściej występujących powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy znajdują się: nadciśnienie tętnicze (73,8%), choroba niedokrwienna serca (32,8%) oraz zawał mięśnia sercowego (25,5%). Ok. 5% chorych na cukrzycę typu 2 doznaje udaru mózgu.

U 35% chorych, którzy wzięli udział w ogólnopolskim sondażu cukrzyca typu 2 została zdiagnozowana przypadkowo w trakcie rutynowych badań w przychodni. 26% uczestników sondażu odpowiedziała zaś, że usłyszała diagnozę cukrzycy po tym, jak chory zgłosił się z objawami do lekarza rodzinnego, a ten skierował go na badanie poziomu cukru we krwi. Wielokrotnie też cukrzyca była wykrywana dopiero na oddziale kardiologicznym, na późnym etapie zaawansowanych powikłań.

Dlatego niezbędne stają się wszelkie inicjatywy na rzecz budowania społecznej świadomości zagrożeń związanych z konsekwencjami cukrzycy.

„Poprzez wystawę chcemy przyczynić się do zwiększenia wiedzy o najgroźniejszych powikłaniach cukrzycy, z uwzględnieniem tych ze strony układu krążenia, takich jak udar mózgu czy zawał serca. Powodem podjęcia tematu są alarmujące statystyki – niestety, co druga osoba chora na cukrzycę umiera przed 60. rokiem życia, a główną przyczynę zgonów pacjentów z cukrzycą stanowią choroby sercowo- naczyniowe”mówiła podczas uroczystego otwarcia wystawy w Sejmie RP Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 

Opiece i edukacji diabetologicznej powinien przyświecać cel, jakim jest niedopuszczenie do powikłań, które kończą się dla chorych zawałami serca, niewydolnością nerek, utratą wzroku, koniecznością odjęcia stopy wskutek zmian naczyniowych i neuropatii. Ważne jest zwiększanie społecznej świadomości na temat cukrzycy i związanych z nią zagrożeń.

„Mam nadzieję, że tego typu akcje, jak niniejsza wystawa w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, przyczynią się do poprawy stanu świadomości społecznej na temat tej choroby i jej poważnych konsekwencji, w tym powikłań o charakterze kardiologicznym. Tak istotny problem jak cukrzyca, na którą cierpi coraz więcej Polaków, wymaga bowiem wielosektorowej współpracy między rządem, parlamentem, ekspertami i społeczeństwem”mówiła podczas otwarcia Poseł Lidia Gądek, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. cukrzycy, współorganizator wystawy.

Parlamentarzyści po obejrzeniu wystawy mogli podjąć zobowiązanie do „rzucenia wyzwania cukrzycy” w formie pamiątkowego zdjęcia z fotobudki, będącej elementem akcji. Zdjęcia wraz z deklaracjami trafiły do mediów społecznościowych, przypominając internautom, że wczesne rozpoznanie choroby i jej odpowiednia kontrola dają możliwość uniknięcia groźnych dla zdrowia powikłań.

 

Po zakończeniu wystawy odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy pt. “Cukrzyca – jeden z najistotniejszych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Jak przeciwdziałać konsekwencjom?”. Podczas obrad głos zabrała Prezes ZG PSD Anna Śliwińska.

 

A oto jak wygląda wystawa:
Wystawa – plansze

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content