Pierwsze kontakty współpracy na pograniczu pomiędzy diabetykami Lubuskiego Oddziału Rejonowego PSD w Zielonej Górze  a Związkiem Diabetyków Niemiec Landu Brandenburgi nie zanosiły się na szybką współpracę. Brak wiedzy o strukturze i specyfice działania niemieckiego związku stwarzał wiele przeszkód w nawiązaniu bliższych kontaktów.

Po wielu próbach  Oddział Miejsko-Powiatowy PSD w Słubicach dotarł do Grupy Samopomocy Diabetyków we Frankfurcie/O. Po spotkaniach wystąpiliśmy za ich pośrednictwem do Zarządu Diabetyków Landu Brandenburgi o wspólne spotkanie, na którym możemy wymienić poglądy w nawiązaniu kontaktów transgranicznych.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej Zarządów PSD Słubice  i Zarządu Landu Brandenburgi ustalono, że odbędzie się w Słubicach w dniu 21 stycznia 2016 r. Od tej pory nastąpił przełom w naszych kontaktach. Na wzajemne zaproszenia strony spotykały się przy różnych okazjach.

W dniu 3 maja 2017 r. na spotkaniu w siedzibie Oddziału PSD Słubice strony uzgodniły, że nadszedł czas podpisania porozumienia o współpracy transgranicznej pomiędzy naszymi organizacjami. W nawiązaniu kontaktów szczególną pomocą służyła pani Eryka Schnaider, członkini diabetyków niemieckich rozmawiająca po polsku. Za jej pośrednictwem rozwiązane zostały wszelkie uzgodnienia.

Po negocjacjach strony uzgodniły, że w dniu 15 listopada 2017 r. podczas obchodów ,,Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” na wspólnym spotkaniu w Poczdamie zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Lubuskim Oddziałem Rejonowym PSD w Zielonej Górze i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowym Słubice.

Zgodnie z ustaleniami w dniu 15 listopada 2017 r. w Poczdamie porozumienie podpisali:

Strona Polska- Prezes Lubuskiego Oddziału Rejonowego Teresa Niemczyk i Sekretarz  Marian Szewczyk oraz Prezes Oddziału Miejsko Powiatowego PSD Słubice  Jan Tokarski i Wiceprezes Marian Szewczyk.

Strona Niemiecka – I Przewodniczący Związku Diabetyków Landu Brandenburgi Wilfred Konig i II przewodniczący Uta Weiss.

Nadmieniam, że pierwsze spotkanie grupy niemieckich diabetyków, około 20 osób z polskimi diabetykami planowane jest na 15 maja 2018 r. w kompleksie  leśnym w Nowym Młynie. Jest to Mały ogród dendrologiczny i szkółka nazywana szlakiem bobrowym Technikum Leśnego w Nadleśnictwie Rzepin.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content