Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Wydarzenia i relacje
  6. /
  7. Wizyta w ośrodku pilotażowym...

Dnia 24.11 br. prezes ZG PSD Monika Kaczmarek oraz prezes honorowa PSD Anna Śliwińska odwiedziły Oddział Stopy Cukrzycowej w Szpitalu w Szamotułach, gdzie realizowany jest ministerialny program pilotażowy leczenia zespołu stopy cukrzycowej.

W Polsce kwestia profilaktyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej pozostaje prawdziwą „piętą achillesową” diabetologii. O poprawę sytuacji od lat apeluje Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wraz z całym środowiskiem diabetologicznym.

W sierpniu br. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program pilotażowy leczenia stopy cukrzycowej w Szpitalu w Szamotułach. Program dedykowany jest przede wszystkim Chorym wymagającym hospitalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem MZ celem programu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki nad pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej w ramach połączonych świadczeń na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii z pooperacyjną kontrolą procesu gojenia. Dodatkową korzyścią dla Chorych jest zagwarantowanie wizyt kontrolnych, w trakcie których monitorowany jest przebieg leczenia i postęp gojenia rany oraz wprowadzane są w razie potrzeby niezbędne modyfikacje postępowania.

Podczas wizyty Anna Śliwińska i Monika Kaczmarek obejrzały Oddział i jego wyposażenie oraz rozmawiały z personelem i naprawdę zadowolonymi z leczenia i opieki pacjentami. Tego typu miejsca są bardzo potrzebne. Są konkretną i praktyczną odpowiedzią na realną potrzebą zdrowotną. Działając na styku 2 dziedzin: diabetologiczno-internistycznej oraz chirurgicznej Oddział w Szamotułach zapewnia szerokie wsparcie terapeutyczne Chorym zagrożonym wysoką amputacją kończyny dolnej. Takie holistyczne podejście przynosi pożądane efekty w postaci znakomitej opieki, wysoce dostosowanej do potrzeb danego pacjenta, a przede wszystkim w postaci lepszego gojenia ran i możliwości uniknięcia wysokich amputacji.

Wykazanie wysokiej skuteczności takiego modelu postępowania ma stać się podstawą do utworzenia odpowiedniej szpitalnej procedury leczenia stopy cukrzycowej, która, po wielu latach wyczekiwania, znajdzie się w koszyku świadczeń zdrowotnych, a w ślad za tym zostanie upowszechniona do realizacji w całej Polsce.

PSD będzie zabiegało w Sejmie nowej kadencji jak i obecnym MZ oraz NFZ o utworzenie takiej procedury, tak by w przyszłości mogło powstać jak najwięcej tego typu ośrodków. Widząc już teraz pozytywne efekty weryfikowanego w ramach pilotażu postępowania pojawiają się liczne przesłanki, by twierdzić, że może się ono realnie przyczynić do obniżenia dramatycznych statystyk amputacji wśród pacjentów diabetologicznych w naszym kraju.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content