Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Ważna informacja dla osób...

Wpływ nadciśnienia tętniczego i jego leczenia na COVID-19 – aktualne stanowisko

– Aktualnie nie ma żadnych jasnych dowodów na to, jakoby nadciśnienie tętnicze samo w sobie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Dlatego chorzy z nadciśnieniem tętniczym powinni stosować takie same środki ostrożności jak inni narażeni w ich kategorii wiekowej i z podobnym profilem chorób współistniejących.

– U chorych z wyrównanym ciśnieniem tętniczym zainfekowanych koronawirusem lub z ryzykiem infekcji, leczenie ACE-I (inhibitory enzymu konwertującego) i ARB (antagoniści receptora angiotensyny II – sartany) powinno być realizowane zgodnie z rekomendacjami zawartymi w wytycznych ESC/ESH z 2018 roku.

– Aktualnie dostępne dane dotyczące COVID-19 nie potwierdzają zróżnicowanego użycia blokerów układu renina-angiotensyna (ACEI oraz ARB) u chorych z COVID-19.

– U chorych zakażonych COVID-19 z ciężkimi objawami lub sepsą, blokery układu renina angiotensyna oraz inne leki obniżające ciśnienie tętnicze powinny być przyjmowane lub powinno się zaprzestać ich podawania, analizując każdy przypadek osobno, biorąc pod uwagę aktualne wytyczne postępowania.

– Obecnie trwają badania, analizujące stale zwiększającą się ilość danych dotyczących wpływu nadciśnienia tętniczego i leków przeciwnadciśnieniowych, szczególnie blokerów układu renina-angiotensyna, na kliniczny przebieg choroby u chorych zakażonych koronawirusem.

Uwaga !

Oświadczenie odzwierciedla aktualne dane (na dzień 12 marca 2020) i wymaga aktualizacji w miarę pojawiania się nowych dowodów !!!

Strona internetowa Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego: https://www.eshonline.org/
Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego: https://nadcisnienietetnicze.pl/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content