Jednym z naczelnych priorytetów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków są działania zmierzające do zapewnienia godnego poziomu wiedzy o cukrzycy naszym członkom, ich rodzinom oraz szeroko pojętemu społeczeństwu. Każda forma edukacji jest działaniem ze wszech miar pożądanym, mającym na celu wspomaganie leczenie cukrzy. Jest również aktywnym działaniem profilaktycznym mającym za zadanie dotarcie z informacją o tej chorobie do jak największej liczby osób.

Od 2010 roku w naszym kraju ruszył projekt edukacyjny w kierunku cukrzycy pod nazwą „Szkoła Cukrzycy”. Szkoła Cukrzycy jest programem edukacyjnym, na który składa się osiem wykładów obejmujący całokształt wiedzy jaką powinny posiadać osoby dotknięte cukrzycą jak i również każda zdrowa osoba aby mogła świadomie zapobiegać zachorowaniu na cukrzycę. Pomysłodawca programu diabetolog Pan dr Andrzej Paciorkowski oraz lekarze zrzeszeni w Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków sprawili, że już w 2010 roku w ponad 100 miejscowościach Polski rozpoczęto realizację programu edukacyjnego „Szkoła Cukrzycy”. Rangę i sukces programu podniosło zaangażowanie się lekarzy z całego kraju. Znaczący wkład wniosły lokalne struktury samorządowe, instytucje i cała rzesza ludzi dobrej woli, którzy przyłączyli się do realizacji tego projektu.

Dnia 6 lutego 2018 roku dzięki działaniom podjętym przez prezesa Oddziału Powiatowego PSD w Wałczu Pana Mieczysława Wiesława Jakóba do mapy istniejących szkół dołączył Wałcz. Pan Mieczysław Wiesław Jakób wraz z Oddziałem Powiatowym PSD w Wałczu zaprosili do realizacji programu Pana dr Jacka Sokołowskiego, który jest lekarzem prowadzącym szkołę, dietetyka medycznego mgr Patrycję Sankowską, psychologa mgr Aleksandrę Cegiełę.

Inauguracyjne spotkanie otworzył prezes Oddziału Powiatowego PSD w Wałczu Pan Mieczysław Wiesław Jakób zapoznając zebranych z programem szkoły, zasadami na jakich będzie ona prowadzona oraz informując o przyjemnych niespodziankach jakie czekają na najbardziej wytrwałych uczestników. Witając wszystkich zebranych przedstawił zaproszonych gości: starostę Wałeckiego Pana dr Bogdana Wankiewicza, burmistrza Wałcza Panią Bogusławę Towalewską, prezesa PSD Oddziału Zachodniopomorskiego Eugeniusza Tworka, dietetyka medycznego mgr Patrycję Sankowską, psychologa mgr Aleksandrę Cegiełę.

Prezes PSD Oddziału Zachodniopomorskiego Eugeniusz Tworek odczytał zebranym list granulacyjny od krajowego koordynatora „Szkoły Cukrzycy” Pana dr Andrzeja Paciorkowskiego. Starosta Wałecki Pana dr Bogdan Wankiewicz oraz Burmistrz Wałcza Pani Bogusława Towalewska zapewnili zebranych o rozumieniu znaczenia edukacji w leczeniu cukrzycy, deklarując jednocześnie kontynuację i poszerzanie wsparcia dla diabetyków w ich walce z cukrzycą.

Po wystąpieniach zaproszonych gości lekarz prowadzący szkołę Pan dr Jacek Sokołowski wykładem „Cukrzyca – co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć? „ rozpoczął zajęcia .

Na pierwszym spotkaniu sala pękała w szwach od liczby uczestników stawiając tym samym przed organizatorami konieczność podjęcia działań w celu zapewnienia większego pomieszczenia do prowadzenia zajęć. Na zapewnienie sprawnego prowadzania wałeckiej szkoły cukrzycy ma wpływ i zaangażowanie się w projekt władz samorządowych, wykładowców, instytucji oraz osób fizycznych, w tym również otrzymane wsparcie finansowe z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego. Jednakże to wszystko nie byłoby możliwe bez pracy wałeckich diabetyków, którym udało się uzyskać przychylność partnerów projektu oraz dotrzeć do tak dużej liczby osób zainteresowanych tą formą edukacji.

Jest mi niezmiernie miło, że kolejne koło zachodniopomorskiego oddziału PSD rozpoczęło cykl edukacyjny szkoły cukrzycy. Gratuluję prezesowi Oddziału Powiatowego w Wałczu Panu Mieczysławowi Wiesławowi Jakobowi i wałeckim diabetykom. Dziękuję Panu dr Jackowi Sokołowskiemu za przyjecie obowiązków lekarza prowadzącego szkołę, Pani dietetyk mgr Patrycji Sankowskiej, psychologowi mgr Aleksandrze Cegieła za włączenie się w realizację programu szkoły. Dziękuję Władzom Samorządowym za dotychczasowe wsparcie. Dziękuję Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej regionu szczecineckiego za wsparcie finansowe. Szczególne podziękowania kieruję do uczestników szkoły pragnących zadbać o pozyskanie wiedzy, która jest niezbędną w walce z cukrzycą.

 

Eugeniusz Tworek
Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PSD

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content