W czwartek  19 kwietnia  2018 roku w PWSTE  w Centrum  Kultury Akademickiej odbyło się trzecie  spotkanie „Szkoły cukrzycy”- programu edukacyjnego , skierowanego tym razem przede wszystkim do młodzieży szkolnej.

Na zaproszenie firmy Geers Dobry Słuch i Zarządu Koła PSD i Stowarzyszenia DPJ  przyjechał do nas Pan doktor laryngolog Marek Kordyś, który wygłosił prelekcję na temat   „Jak  – cukrzyca niszczy słuch”.

Pan doktor w bardzo jasny i zrozumiały sposób opowiedział nam o przyczynach utraty słuchu, przypomniał nam budowę ucha, przypomniał w jaki sposób dźwięk jest rejestrowany przez nasze ucho, na czym polega słyszenie i rozumienie mowy.

 W  skrócie  przedstawia się to następująco: dźwięk rejestrowany jest przez ucho, małżowina uszna działa przy tym jak lejek. Dźwięk jest skupiony i kierowany do przewodu słuchowego. Następnie fala dźwiękowa przekazywana jest  na błonę bębenkową i wprawia ją w drgania błona bębenkowa porusza trzy kosteczki w uchu środkowym – młoteczek, kowadełko i strzemiączko, wszystko to dzieje się mechanicznie. Następnie w ślimaku rozpoczyna się etap odczuwania dźwięku, drgania wprowadzają w ruch znajdującą się w nim ciecz. Ta z kolei pobudza do drgań  znajdujące się w ślimaku komórki słuchowe rząsate  zewnętrzne i wewnętrzne. Komórki słuchowe są odpowiedzialne za przemianę drgań w impulsy bioelektryczne, przy czym do nich pobudzania są potrzebne drgania o stosunkowo dużej amplitudzie, co w praktyce oznacza głośne dźwięki.

W sytuacji gdy do ucha docierają ciche dźwięki, wywołane przez nie niewielkie drgania nie są w stanie pobudzić komórek wewnętrznych do przemiany drgań w impulsy bioelektryczne . Konieczne jest wtedy wzmocnienie cichych dźwięków i te funkcję pełnią komórki słuchowe zewnętrzne. Zatem komórki zewnętrzne są niezbędne, aby słyszeć, rozpoznawać i rozumieć ciche dźwięki.

Niestety to właśnie one zazwyczaj ulegają  uszkodzeniu. Każda grupa komórek słuchowych łączy się z osobnym włóknem nerwowym, włókna te razem połączone tworzą nerw słuchowy, który przewodzi informacje o dźwięku do odpowiednich obszarów mózgu. Dopiero w mózgu powstaje wrażenie słuchowe tzn. że właśnie tam wrażenie to jest interpretowane jako muzyka, mowa lub inny dźwięk.

Przyczyną zaburzeń słuchu może być : hałas, choroba, uwarunkowania genetyczne i naturalne, fizjologiczny proces starzenia określany mianem głuchoty starczej. Jest to powolny, naturalny ubytek słuchu postępujący wraz z wiekiem.

Po wykładzie pana doktora  głos zabrała pani Ilona Kuchmynda kierownik Oddziału Firmy Geers Dobry słuch zajmująca się aparatami słuchowymi. Przedstawiła zebranym ofertę  swojej firmy i zaprosiła wszystkich chętnych na bezpłatne badania słuchu.

Przed i po wykładzie Pana doktora uczestnicy mogli zbadać sobie poziom cukru, ciśnienie oraz słuch. Podczas 3 wykładu do „Szkoły Cukrzycy” dołączyli: Firma Bioton, którą reprezentowała pani Jadwiga Boroń  z nowym glukometrem  Gensu care  i prywatne  Centrum Podologiczne  Pani Pauliny Babiarz.

Wykładu oprócz naszych członków wysłuchała również m.in. młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego i Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowkiej Curie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content