Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach otrzymał 15 tabletów, które pomogą chorym na cukrzycę dzieciom w codziennym życiu. Tablety i inne urządzenia mobilne należą dziś do głównych narzędzi edukacyjnych i wspierających w zarządzaniu chorobą – wyjaśniają lekarze.

Personel GCZD wspiera chorych w dostępie do specjalistycznych technologii, również tych najnowocześniejszych w świecie, stosowanych w cukrzycy. Zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i zamkniętej, prowadzony jest odczyt zapisów pamięci nowoczesnych technologii praktykowanych w diabetologii, m.in. wszystkich rodzajów pomp insulinowych oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii.

“Aplikacje mobilne dla osób z cukrzycą nie tylko ułatwiają codzienne życie pacjenta, ale również umożliwiają przesyłanie informacji zwrotnej personelowi medycznemu oraz interakcję między użytkownikiem a personelem medycznym. Stosowane są także aplikacje wspomagające samokontrolę w cukrzycy. Pacjenci i ich opiekunowie zachęcani są do korzystania z edukacji i reedukacji technicznej prowadzonej przez trenerów lub producentów sprzętu”.

Do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach trafiło 15 tabletów. 12 z nich ufundowała firma Diabetyk24, a kolejne trzy urządzenia spółka Proglikemia. Ich łączna wartość to ponad 27 tys. zł. Urządzenia mają wgrane materiały edukacyjne oraz niezbędne oprogramowanie służące do edukacji, samokontroli i zarządzania chorobą. Mają też ograniczenia, uniemożliwiające korzystanie z nich niezgodnie z przeznaczeniem.

W uroczystym przekazaniu tabletów wzięli udział pacjenci i ich opiekunowie, darczyńcy oraz dyrekcja i personel szpitala. W trakcie spotkania odbył się krótki pokaz korzystania z tabletów, zaprezentowano także pomieszczenia edukacyjne oddziału diabetologii.

Personel oddziału i poradni wspomaga pacjentów m.in. konsultacjami internetowymi, polegające na przesłaniu danych z pompy, glukometru przez pacjenta za pomocą specjalnych programów. Po podaniu kodu dostępu pacjent ma możliwość uzyskania fachowej konsultacji i pomocy w danym momencie. Są one nieformalne, jednakże niezwykle przydatne w wielu kryzysowych sytuacjach, zabezpieczając chore dziecko.

W ubiegłym roku w Oddziale Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii GCZD leczonych było ponad 1,8 tys. osób, a w poradni diabetologicznej udzielono przeszło 15,3 tys. porad; ogółem z usług tej poradni korzysta ponad 3 tys. dziecięcych pacjentów.

Najczęściej występującą postacią cukrzycy wśród populacji wieku rozwojowego jest cukrzyca typu 1. To choroba o podłożu zaburzeń odporności, w której dochodzi do bezpowrotnego zniszczenia komórek trzustki produkujących insulinę. Mali pacjenci są skazani na stałe podawanie insuliny w wielokrotnych wstrzyknięciach lub za pomocą osobistej pompy insulinowej. Kontrolując poziomu cukru, insulinę należy podawać i dostosowywać do każdego posiłku, emocji, aktywności.

Oznacza to podejmowanie stałych decyzji terapeutycznych w odniesieniu do chorego dziecka.

Liczbę dzieci i młodzieży do 18. roku życia z cukrzycą szacuje się na ok. 20 tys. osób.

Specjaliści z GCZD wskazują, że świeżo ujawniona cukrzyca u dziecka to dla jego najbliższych oraz środowiska, w którym przebywa, a także dla niego samego, ogromna tragedia i prawdziwa rewolucja w życiu – od tej pory chory i jego rodzina muszą przestrzegać surowych zasad postępowania w chorobie. Tylko takie postępowanie pozwala na zmniejszenie ryzyka ostrych, zagrażających życiu powikłań i późnych powikłań, które rozwijają się powoli, w czasie życia z cukrzycą.

Górnośląskie Centrum Zdrowa Dziecka w Katowicach stawia na holistyczną opieką nad pacjentami z cukrzycą.

“Taka opieka zawiera w sobie zarówno przekazanie pełnego zakresu wiedzy na temat choroby, prowadzenia samokontroli, naukę obsługi sprzętu diabetologicznego, a także pomoc w komponowaniu właściwej diety. Edukacja i reedukacja jest prowadzona w sposób ciągły, zarówno w grupach pacjentów i ich opiekunów, jak i indywidualnie” – dodał rzecznik szpitala (1).

(1) https://www.pap.pl/aktualnosci/tablety-pomoga-dzieciom-chorym-na-cukrzyce

Źródło: www.pap.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content