Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy wraz z grupą ISPAD JENIOUS ma przyjemność przedstawić Państwu T1D Index, który został opracowany wspólnie przez JDRF International, Life for a Child, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), International Diabetes Federation (IDF) oraz Beyond Type 1.

T1D Index jest pierwszym w swoim rodzaju narzędziem symulacji danych, które mierzy wpływ kryzysu związanego z T1D na ludzi i zdrowie publiczne w każdym kraju na świecie. Do tej pory istniały duże luki w danych dotyczących występowania i wpływu T1D. Wykorzystanie danych i spostrzeżeń Indeksu T1D może pomóc w zmianie życia osób cierpiących na T1D poprzez określenie możliwych do przeprowadzenia w poszczególnych krajach działań interwencyjnych, takich jak wczesna diagnoza, dostępna opieka i finansowanie badań, które mogą doprowadzić do powstania leków.

Indeks T1D i towarzyszące mu badania zostały opublikowane w wiodącym czasopiśmie medycznym dotyczącym cukrzycy i endokrynologii, The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Link do pełnego tekstu TUTAJ

Więcej informacji: T1D Index

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content