7 listopada 2019 r.odbyły się Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, połączone z 25 – leciem istnienia koła w Świerzawie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gmina  Pawła Kisowskiego.  Pani Helena Szczęch  – prezes koła przywitała wszystkich uczestników bardzo serdecznie, oraz podziękowała wszystkim firmom, instytucjom, które pomogły przy organizacji obchodów.

Podczas części  oficjalnej nie mogło zabraknąć  składanych gratulacji, wyróżnień, czy wręczenia odznaczeń. Na ręce Pani Heleny Szczęch – prezes i Pani Janiny Wiktor  – wiceprezes kwiaty i listy gratulacyjne złożyły zarządy z Kół w Złotoryi i Zagrodna.

Pani Jadwiga Wolska, najstarszy członek stowarzyszenia pod względem stażu, przedstawiła rys historyczny z działalności świerzawskiego koła.

Srebrne odznaczenia Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia diabetyków otrzymały osoby:

Pan Paweł Kisowski  – Burmistrz,  Pani Barbara Baran, Grażyna Kozik.

Nie mogło zabraknąć wielu wyróżnień dla osób, które przysłużyły się w tworzenie i  działalność koła.

Przed rozpoczęciem obchodów można było także wykonać pomiar glikemii przygodnej. Możemy potwierdzić, że prawie wszyscy uczestnicy poddali się badaniom.

Po części oficjalnej można było wysłuchać  wykładów poprowadzonych przez prelegentów:

Pani Edyta Malczewska – kierownik Przychodni w Świerzawie przedstawiła działalność i funkcjonowanie przychodni, oraz przedstawiła krótką statystkę ile osób jest chorych na cukrzycę zarejestrowanych w przychodni.

Pani Monika Kaczmarek przedstawiła krótko działalność organizacji pozarządowych, takich jakim jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, zrzeszających osoby chore na cukrzycę oraz jak ważną rolę odgrywa  rodzina w stowarzyszeniu.

Następnie Pani Mariola Wozowczyk – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego zabrała uczestników w świat jakim jest cukrzyca, jak jej zapobiegać, jak ją leczyć, a przede wszystkim jak zapobiegać powikłaniom i  jak ważną role odgrywa edukacja w leczeniu osób chorych na cukrzycę.

Pani Katarzyna Błażejczak  – starszy Przedstawiciel Medyczny firmy Genexo  omówiła jak osoba chora na cukrzycę może Kolorowo i Bezpiecznie poprzez  Innowacyjne Systemy Monitorowania Glikemii  Firmy Genexo żyć, jak  ważną role odgrywa samokontrola.

Na koniec dla wszystkich przewidziany  był poczęstunek.

W imieniu zarządu koła w Świerzawie pragniemy podziękować  naszym współorganizatorom Firmie Genexo, która  objęła patronatem świerzawskie obchody. Urzędowi Miasta i Gminy Świerzawa za wsparcie, bez którego byśmy nie mogli zorganizować  tak ważnego wydarzenia. Warsztatom Terapii Zajęciowej, Zakładowi Aktywności Zawodowej w Świerzawie, Przychodni Rejonowej, szczególnie pielęgniarkom , które w tym dniu wykonywały badania, Paniom, które przygotowały smaczny poczęstunek oraz wielu innym jeszcze osobom, instytucjom, którzy nas wsparli.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content