XXVII Łomżyńskie  Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą pod hasłem „Cukrzyca: chroń swoją rodzinę”

Konferencja z okazji XXVII Łomżyńskiego Dnia Walki  z Cukrzycą odbyła się 16 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży.

Organizatorem był Oddział Rejonowy PSD w Łomży, a współorganizatorami –  Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży i Specjalistyczny Ośrodek Medyczny „CEMED” w Łomży.

Patronat honorowy nad obchodami sprawował Prezydent Miasta Łomża Pan Mariusz Chrzanowski .

Na organizację konferencji otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Łomża w ramach realizacji zadania publicznego „Profilaktyka i edukacja cukrzycy ważna dla diabetyka i jego rodziny”.

 Spotkanie rozpoczęło się o godz.  1000.

Wiceprezes OR PSD w Łomży serdecznie powitała licznie przybyłych diabetyków, zaproszonych gości, sympatyków stowarzyszenia, sponsorów. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.

  • Pan Lech Antoni Kołakowski – Poseł na Sejm RP,
  • Pani Jadwiga Kirejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. J. Pawła II w Łomży,
  • Pani mgr Regina Kijewska – dietetyk, pielęgniarka edukacyjna – CEMED w Łomży,
  • Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej,

Pani wiceprezes przedstawiła w skrócie historię obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz historię łomżyńskiego PSD, jego cele i działania. Podkreśliła szczególnie zasługi Pani Teresy Gołębiewskiej, która była inicjatorką powstania łomżyńskiego Stowarzyszenia i wieloletnią Prezes naszego oddziału. W uznaniu „zasług za pracę na rzecz rozwoju łomżyńskiego stowarzyszenia oraz zaangażowanie w pomoc chorym na cukrzycę i ich rodzinom” Zarząd Oddziału Rejonowego PSD w Łomży Uchwałą nr 1/X/2019 z dnia 01.10.2019 r. nadał Pani Teresie Gołębiewskiej tytuł  „Honorowego Prezesa”.

Sponsorom oraz osobom wspierającym Stowarzyszenie wręczono podziękowania.

W czasie spotkania głos zabrali goście, którzy dziękując za zaproszenie, podkreślili również znaczenie działań łomżyńskiego PSD na rzecz diabetyków i ich rodzin oraz lokalnej społeczności Były też pozdrowienia i życzenia powrotu do zdrowia  dla Pani Prezes Teresy Gołębiewskiej.

Następnie odbyła się część artystyczna – uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego MARYNA.

Po występie uczestnicy skorzystali z przerwy na kawę.

Ważną częścią konferencji były wykłady, które wygłosili:

  • mgr Regina Kijewska – pielęgniarka edukacyjna – „Czy można uchronić rodzinę przed cukrzycą?”
  • dr Marcin Leoniak – specjalista diabetolog – „Konsekwencje przewlekłej hiperglikemii”.
  • Pani Jolanta Lipińska – „Aloes – ceniony lek i kosmetyk”.

Wykłady były bardzo ciekawe i wzbudziły zainteresowanie wśród uczestników.

Prowadzono badania profilaktyczne glukozy i cholesterolu we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Badania prowadziła pielęgniarka. Z badań skorzystały 72 osoby (ogółem wykonano 196 badań).

Na zakończenie pani Wiceprezes Bożena Zdrodowska serdecznie podziękowała gościom wykładowcom, wszystkim uczestnikom za przybycie, a wolontariuszom, pielęgniarkom, oraz Dyrekcji i pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu spotkania. Szczególnie gorące podziękowania skierowała do UM Łomża, sponsorów i darczyńców, po czym zaprosiła wszystkich na obiad.

W konferencji uczestniczyły 92 osoby.

W niedzielę 17.XI.2019 r. o godz. 1000 w Katedrze  p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży, została   odprawiona   Msza  św.  w intencji diabetyków i ich rodzin, organizatorów, gości, sponsorów.

Bożena Zdrodowska    

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content