Dzień 15.11.2019 r. był dniem obchodów 30-lecia działalności Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Krośnie Odrzańskim, połączony z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Spotkanie odbyło się w Sali 1000-lecia UMiG Krosno Odrzańskie.

Prezes koła pan Mirosław Dechnik serdecznie powitał zebranych a w szczególności burmistrza Krosna Odrzańskiego pana Marka Cebulę, starostę powiatu krośnieńskiego pana Grzegorza Garczyńskiego, dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia panią Iwonę Dobryniewską. Uczniowie szkoły muzycznej uczcili jubileusz piękną muzyką, następnie głos zabrał burmistrz oraz pan starosta. Historię działalności minionych 30 lat w wielkim skrócie przedstawił prezes koła a mianowicie:

– wyjazdy turystyczno-krajoznawcze w góry i nad morze

– spotkania na piknikach w ciekawych miejscach naszego powiatu „poznaj swoją okolicę”

– spotkania edukacyjno-szkoleniowe ze specjalistami różnych dziedzin (diabetolog, psycholog, dietetyk, kardiolog, okulista)

– reprezentowanie koła w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych

– coroczne organizowanie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

– organizowanie spotkań edukacyjnych z mieszkańcami naszej gminy (informowanie o cukrzycy i jej powikłaniach, namawianie do badań kontrolnych i zdrowego trybu życia)

– pełnienie dyżurów w siedzibie koła

Na zakończenie swojego wystąpienia prezes koła podkreślił znaczenie działalności PSD, Zarządu Głównego jak i również poszczególnych kół w terenie. Tworząc wielotysięczną armię, mamy siłę przebicia jako stowarzyszenia, jesteśmy partnerem do rozmów nawet na szczeblu materialnym.

Po dyskusji na temat najnowszej listy leków refundowanych, kończąc spotkanie prezes życzył wszystkim tradycyjnie cukru w normie.

Mirosław Dechnik
Prezes Zarządu – Koło w Krośnie Odrzańskim

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content