Tematem przewodnim na lata 2021-2023, ogłoszonym przez Międzynarodową Federację Diabetologiczna jest „Dostęp do opieki diabetologicznej”. Hasłem na rok 2022 była: „Edukacja społeczna w obszarze cukrzycy dla ochrony jutra”.

Ponieważ liczba ludzi dotkniętych cukrzycą nadal wzrasta, pracownicy służby zdrowia muszą wiedzieć, w jaki sposób wcześnie zdiagnozować chorobę oraz zapewnić najlepszą możliwą opiekę. Z kolei osoby z cukrzycą potrzebują dostępu do ciągłej edukacji, aby zrozumieć swoją chorobę i prowadzić codzienną samoopiekę niezbędną do zachowania zdrowia i uniknięcia powikłań.

Świnoujski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków to ponad 50 osób. Nasze działania skupiają się głównie na edukacji. Wiedzę o chorobie i jak się w niej zachować, nasi członkowie zdobywają między innymi na spotkaniach z lekarzem diabetologiem, dietetykiem, podologiem, psychologiem. Spotkania to nie tylko przekazywanie wiedzy, to także ruch – taniec, gimnastyka. spacery. A także odprężenie od codziennych obowiązków, wzajemne przekazywanie sobie zdobytych doświadczeń. Co roku nasi członkowie wyjeżdżają na rehabilitacje i wypoczynek do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Relax” w Międzywodziu.

Jako stowarzyszenie staramy się jak najlepiej spełniać nasze obowiązki w stosunku do mieszkańców naszego miasta. Nie było by to możliwe bez wsparcia Urzędu Miasta Świnoujście, pozyskiwanych sponsorów i darczyńców.

W czwartek, 24 listopada 2022 r. Oddział Grodzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Świnoujściu uroczyście obchodził Światowy Dzień Cukrzycy. Członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście spotkali się w restauracji Hotelu Interferie Medical SPA. Uroczystość zaszczyciła swoim udziałem Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pani Anna Śliwińska. Na uroczystości był też obecny Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pan Eugeniusz Tworek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście pan Paweł Sujka, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta pani Gabriela Flis – Niśkiewicz oraz członek Rady Miasta pani Magdelena Ilczuk. Gośćmi naszymi byli też: pani doktor Maria Pupek z przyszpitalnej Poradni Diabetologicznej, sponsorzy – dyrektor Hotelu Interferie Medical SPA pan Eugeniusz Stain, PSS Społem pani Katarzyna Kasprowicz.

Po oficjalnych wystąpieniach gości Anna Śliwińska i Eugeniusz Tworek wręczyli odznaczenia, dyplomy i listy z podziękowaniami członkom naszego stowarzyszenia oraz sponsorom.

Odznakę Ambasadora Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, przyznawaną osobom lub instytucjom za wyróżniają się działalnościa dla dobra PSD otrzymali: doktor Maria Pupek, Urząd Miasta Świnoujście, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słowianin”.

Medal za zwycięstwo nad cukrzycą otrzymała nasza członkini Zofia Denis. Złotą Odznakę Zasłużony dla PSD otrzymała pani Teresa Wilczek – prezes OG PSD w Świnoujściu, natomiast Srebrną Odznaką Zasłużony dla PSD uhonorowana została pani Anna Kamińska-Szpachta, sekretarz świnoujskiego oddziału stowarzyszenia. Pisemne podziękowania za działalność na rzecz Oddziału Grodzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Świnoujściu otrzymali: Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście pan Paweł Sujka, dyrektor PSS Społem pan Piotr Kłapacz, dyrektor Galerii Corso pani Dorota Humeniuk-Narożańska, dyrektor Hotelu Interferie Medical SPA pan Eugeniusz Stain, opiekun Domu Kultury „Słowianin” pani Magdalena Piłat.

Szczególne wyróżnienie otrzymała nasza członkini, prowadząca punk konsultacyjny dla mieszkańców Świnoujścia, pani Zofia Matusewicz-Kuczyńska. Jest to dyplom uznania za szczególne zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienie szczytnej idei samopomocy wśród ludzi chorych na cukrzycę w Polsce.

Miły akcentem uroczystości było złożenie, przez Prezes OG PSD panią Teresę Wilczek, życzeń najstarszej wiekiem, naszej członki – 94 letniej pani Jadwidze Marach.

Spotkanie zakończone zostało obiadem przygotowanym przez kuchnię Hotelu Interferie Medical SPA.

Anna Kamińska-Szpachta
Koło PSD w Świnoujściu

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content