Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Wydarzenia i relacje
  6. /
  7. Obchody Światowego Dnia Cukrzycy...

W dniu 6 grudnia 2022 r. Zarząd Koła PSD w Pińczowie spotkanie poświęcone obchodom Światowego Dnia Cukrzycy. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak.

Było to spotkanie otwarte dla wszystkich, którzy chcieli dowiedzieć się choć trochę o tej podstępnej chorobie, jaką jest cukrzyca. Spotkanie odbyło się w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w sali kinowej.

Po przywitaniu gości i zebranych uczestników spotkania miłym akcentem było wręczenie pani doktor Marii Chodór srebrnej odznaki „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.

Aktu wręczenia dokonali Świętokrzyski Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSD wraz z Marią Kulik – Prezesem Stowarzyszenia Diabetyków w Pińczowie. Następnie pani diabetolog Maria Chodór wygłosiła prelekcję na temat przyczyn zachorowania na cukrzycę, powikłań, zapobieganiu i leczeniu.

Drugi temat dotyczący cukrzycy przedstawiła pani diabetolog Wioletta Mościcka – Staszczyk – Wojewódzki Konsultant ds. diabetologii. Mówiła o szerzeniu się cukrzycy w świecie, szczególnie w krajach bogatych, co związane jest z niewłaściwym żywieniem. Mówiła również o powikłaniach cukrzycy oraz refundacji wyrobów medycznych od stycznia 2023 r.

Słuchacze z dużym zainteresowaniem wysłuchali bardzo ciekawych wykładów popartych pokazem multimedialnym, co wyrazili gromkimi brawami. Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Pan Marcin Kozłowski wręczył kwiaty i podziękował prelegentkom za interesujące prelekcje.

W dalszej części spotkania Pani Maria Kulik poinformowała zebranych o działalności Stowarzyszenia Diabetyków w Pińczowie.

Prowadzone są różne formy szkolenia, prelekcje lekarzy różnych specjalizacji np. z diabetyczkami, ortopedami, kardiologami itp. Organizowane są wycieczki, głównie 1-dniowe. Ostatnio przez 2 lata, przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, korzystaliśmy z zabiegów rehabilitacyjnych w sanatorium w Busku – Zdroju.

Od chwili pandemii coraz częściej stosujemy samokształcenie w oparciu o biuletyn „Cukrzycy” oraz inne artykuły z pracy medycznej.

Na zakończenie spotkania zaproszono wszystkich na dietetyczny poczęstunek. Wszystkie przekąski, kanapki były bardzo smaczne, wyglądały kolorowo, wykonane bez dodatku cukru np. kasza z warzywami, soki warzywne, surówki, sałatki itp. Uczestnicy spotkania byli zdziwieni, że można przygotować takie posiłki.

Przy okazji tego spotkania chętni mogli skorzystać z pomiaru ciśnienia i poziomu cukru o co zadbał Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Dziękujemy współorganizatorom za okazaną pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Pińczowie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content