W dniu 10 listopada 2021 roku w restauracji Sielsko Anielsko na Rynku Starego Miasta Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie zorganizował obchody Światowego Dnia Cukrzycy. Obchody połączono z okrągłymi rocznicami: 100-lecia odkrycia insuliny, 40-lecia PSD i 35-lecia Oddziału Lubelskiego PSD.      

Na uroczystość przybyła zaproszona prezes ZG Anna Śliwińska. Wśród zaproszonych gości Prezydenta m. Lublina reprezentowali – dyr. Joanna Olszewska i dyr. Sławomir Skowronek, LSS Społem – naszych wieloletnich dobroczyńców – były prezes Mieczysław Zapał i obecny Maciej Klimek, LFOON Sejmik Wojewódzki – Barbara Lisek, zaś lekarzy – prof. dr hab. Grzegorz Dzida – diabetolog i nieformalny opiekun medyczny naszego Oddziału.

Zaproszonych gości i członków naszego Stowarzyszenia przybyłych z całego województwa powitała prezes Oddziału Elżbieta Sagan. Następnie medalem „Za zwycięstwo nad cukrzycą” odznaczeni zostali: platynowym Marianna Łazarz, złotym Maria Kulaszyńska, srebrnym Danuta Gładosz. Medalem Prezydenta m. Lublina za długoletnią pracę społeczną na rzecz osób chorych na cukrzycę odznaczonych zostało 8-u naszych członków. Wraz z medalem otrzymali oni suweniry, w tym książkę  „Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej”. Zaproszeni goście oraz 21 członków Stowarzyszenia otrzymało pamiątkowy medal 40-lecia PSD. Wszyscy obdarowani otrzymali od Zarządu Oddziału upominki i różę. Wśród upominków znalazł się cebularz – kulinarny, regionalny przysmak Lublina i Lubelszczyzny.

Głos zabierali zaproszeni goście, którzy gratulowali działaczom długoletniej pracy społecznej na rzecz społeczności chorych na cukrzycę i życzyli dalszych sukcesów na tym polu. Następnie sekretarz Oddziału przedstawił historię  powstania (26 maja 1986 roku) i niektóre fakty z 35-letniej jego działalności. Po części oficjalnej zebrani przystąpili do jej kulinarnej, czyli obiadu zakończonego pysznym, jubileuszowym tortem (lekkim, dozwolonym dla diabetyków).

Przed rozpoczęciem obchodów ŚDC odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Woj. PSD w Lublinie, na które dotarła prezes Anna Śliwińska. Zebranie odbyło się za lata 2020-2021 (przerwa spowodowana była pandemią). Prezes Oddziału Elżbieta Sagan przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału za 2021 rok (okres pełnienia funkcji prezesa). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Kobus odczytała protokoły z kontroli Zarządu za 2020 i 2021 rok. Nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Barbara Polkarska poinformowała, że nie było żadnych spraw. Podjęto 3-y Uchwały: udzielenie absolutorium, zmiany w Komisji Rewizyjnej oraz porządkującą strukturę organizacyjną Oddziału. Następnie dyskutowano na różne tematy związane z cukrzycą i PSD. Zebranie zakończono, bo zbliżała się godzina rozpoczęcia uroczystości ŚDC.

Sekretarz Oddziału
Paweł Zehner  

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content