Dnia 14 kwietnia 2021 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła powstanie Światowego Porozumienia dotyczącego Cukrzycy, czyli nowych ram działania w obszarze cukrzycy, których celem jest wspieranie krajów w ich wysiłkach na rzecz zapobiegania cukrzycy typu 2 i zapewnienia przystępnego leczenia cukrzycy dla wszystkich pacjentów.

Porozumienie powstało podczas Światowego Szczytu Cukrzycowego, wydarzenia współorganizowanego przez WHO, rząd Kanady i Uniwersytet w Toronto. Podczas wydarzenia wystąpiło kilka głów państw i wysokich przedstawicieli rządów, w tym prezydent Kenii oraz premierzy Fidżi, Norwegii i Singapuru, którzy wyrazili pełne poparcie dla Porozumienia.

Wśród mówców byli także Światowy Ambasador WHO ds. chorób niezakaźnych Michael Bloomberg oraz przedstawiciele ONZ i społeczeństwa obywatelskiego.

Prezes Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej prof. Andrew Boulton pozytywnie ocenił inicjatywę, mówiąc: “IDF z zadowoleniem przyjmuje fakt, że WHO w tym trudnym czasie poświęciło uwagę także cukrzycy. Deklarujemy nasze wsparcie poprzez działania informacyjne i uświadamiające. To wyjątkowa okazja, której nie wolno zmarnować. W kwestii cukrzycy musimy podejmować działania teraz, bardziej niż kiedykolwiek.”

Źródło: Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content