Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Powikłania
  6. /
  7. Stopa cukrzycowa i innowacyjny...
  • Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem amputacji kończyn dolnych wśród chorych z cukrzycą
  • Szpital Powiatowy w Szamotułach jest jedną z dwóch placówek w Wielkopolsce, które podjęły się leczenia stopy cukrzycowej
  • W ciągu czterech miesięcy przed amputacją kończyny dolnej uratowano 26 chorych

 

Stopa cukrzycowa: najprościej amputować?

Amputacja jest najtańszym i najłatwiejszym sposobem na poradzenie sobie ze stopą cukrzycową. Sprawia to, że w kraju brakuje placówek podejmujących się leczenia tej przypadłości.

Mając świadomość skali problemu i potrzeb Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej, dyrekcja szpitala w Szamotułach podjęła przed kilku laty starania utworzenia jednostki szpitalnej oraz zespołu terapeutycznego, które mogłyby służyć w sposób kompleksowy tej właśnie grupie chorych. Niespodziewana sytuacja pandemiczna znacznie spowolniła i opóźniła te działania.

Obecnie, gdy sytuacja pandemiczna uległa względnej stabilizacji, udało się we wrześniu 2022 roku rozpocząć funkcjonowanie jednostki, która zajęła się kompleksowym leczeniem pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej.

Chorzy leczeni są według programu bazującego na doświadczeniu i wiedzy wielu specjalności medycznych, który łączy ze sobą zarówno leczenie diabetologiczno-internistyczne, jak i miejscowe chirurgiczne, obejmujące oszczędzające zabiegi operacyjne w obrębie stopy oraz miejscową terapię podciśnieniową.

Zagrożeni wysoką amputacją kończyny

Realizowany program umożliwia leczenie pacjentów zagrożonych tzw. wysoką amputacją kończyny dolnej, dzięki stworzonemu interdyscyplinarnemu zespołowi terapeutycznemu.

Leczeniem Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej zajmuje się grupa diabetologów, angiologów, internistów i chirurgów. Interdyscyplinarne podejście umożliwia ratowanie kończyn – często w przypadkach skrajnie trudnych, nierzadko u pacjentów zakwalifikowanych w innych ośrodkach do wysokiej amputacji.

Warto pamiętać, że wysokie amputacje kończyn dolnych powodują generowanie znacznych kosztów ekonomicznych i społecznych.

– Cieszymy się, że mamy w Wielkopolsce drugi po Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu podmiot, który zapewnia tak kompleksowe leczenie stopy cukrzycowej – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. – Cukrzyca to poważna choroba cywilizacyjna, z którą zmaga się coraz więcej pacjentów potrzebujących opieki.

Coraz częściej występujące powikłania cukrzycowe stwarzają potrzebę optymalizacji leczenia choroby. Realizowany w Szamotułach program jest ważnym krokiem dla rozwoju leczenia stopy cukrzycowej w Wielkopolsce. Opieka specjalistów z różnych dziedzin medycyny i podejście do choroby w sposób całościowy sprawiają, że w Szamotułach leczeni są pacjenci z całego województwa. W ciągu zaledwie czterech miesięcy trwania programu (od września do grudnia 2022 r.) przed amputacją kończyny dolnej uratowano aż 26 chorych.

– Ten unikatowy w skali kraju program oparty jest na wieloletnich doświadczeniach zespołu specjalistów. Jego kluczowym założeniem jest holistyczne podejście do pacjenta. Dbamy nie tylko o leczenie ran, ale także o korygowanie leczenia cukrzycy oraz schorzeń kardiologicznych – mówi lekarz medycyny Anna Kubicka, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Powiatowego w Szamotułach.

Funkcjonowanie na pograniczu dwóch specjalizacji

Leczenie Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej odbywa się pod kierunkiem dr Piotra Liszkowskiego – diabetologa z wieloletnim doświadczeniem leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej.

– Założenie jest z jednej strony proste – mówi dr Liszkowski – a z drugiej trudne organizacyjnie w warunkach polskiej służby zdrowia. Chodzi o to, aby stworzyć jednostkę, która funkcjonuje na granicy dwóch specjalizacji: chirurgicznej i diabetologicznej, gdzie tak jak w wielu krajach ciężar leczenia i opieki spoczywa na lekarzu diabetologu i specjaliście chorób wewnętrznych, ale jednocześnie pacjentowi zapewnia się odpowiednie i równocześnie oszczędzające miejscowe leczenie chirurgiczne, które daje szansę na uniknięcie amputacji kończyny dolnej. Doświadczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej pokazują, że bardzo często taki chory wymagający hospitalizacji jest i kłopotliwy i bardzo niechętnie przyjmowany na oddziały, chociażby z powodu rozwiniętych ciężkich infekcji tzw. patogenami alarmowymi, czyli bakteriami wielolekoopornymi. To sprawia, że można śmiało powiedzieć, że jest to pacjent niechciany. A dane statystyczne pokazują, że Polska ma jeden z najwyższych wskaźników wysokich amputacji kończyn dolnych wśród chorych z cukrzycą.

W ramach programu prowadzona jest również szeroko zakrojona edukacja chorych. Aby zapobiec rozwojowi stopy cukrzycowej, ważne jest utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, a więc dobre metaboliczne wyrównanie cukrzycy uzyskane dzięki właściwemu leczeniu. Należy to robić poprzez odpowiednią dietę, aktywność fizyczną oraz odpowiednią terapię cukrzycy, a także regularne badanie stóp i dbanie o ich higienę. Lekarze opracowują dla pacjentów plan leczenia choroby po zakończeniu hospitalizacji.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content