Stężenie kreatyniny we krwi – co każdy diabetyk powinien wiedzieć o tym badaniu?

Oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi należy do podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach diagnostyki nerek. Osoby chorujące na cukrzycę powinny mieć oznaczaną kreatyninę raz w roku, niezależnie od tego, czy w moczu są obecne albuminy, czy nie.

Kreatynina jest wydalana przez nerki wraz z moczem i służy do oceny wielkości przesączania kłębuszkowego tzw. eGFR. eGFR jest jednym z najważniejszych wskaźników stopnia uszkodzenia nerek. Im niższy wskaźnik filtracji, tym większe uszkodzenie nerek.

Jeśli u diabetyka eGFR obniży się do wartości < 60 ml/min/1,73 m2, stawiane jest rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek, niezależnie od wartości albumin w moczu. Dalsze obniżanie się wskaźnika filtracji kłębuszkowej świadczy o kolejnych stadiach zaawansowania cukrzycowej choroby nerek. Przy eGFR < 15 ml/min/1,73 m2 mówimy o krańcowej niewydolności nerek.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content