Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Konferencja w Najwyższej Izbie...

Dnia 24 stycznia 2024 r. na zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie prezes ZG PSD Monika Kaczmarek uczestniczyła w konferencji poświęconej propagowaniu i wdrażaniu zasad zdrowego odżywiania „(Nie)dobrze odżywieni – propagowanie i wdrażanie zasad zdrowego odżywiania. Co i dlaczego nie działa i co możemy z tym zrobić?”

Na początku spotkania przedstawiono prezentację NIK na temat standardu „INTOSAI-P 12 – Wartości i korzyści płynące z działalności Najwyższych Organów Kontroli i współpracy z interesariuszami”. Wszystkie kwestie podejmowane przez Najwyższą Izbę Kontroli mają na uwadze interes społeczny, a kwestia właściwego żywienia pojawia się w planie pracy Izby na 2024 rok. Dzieje się tak szczególnie po wynikach kontroli P/24/082 ,, Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych”, które Izba opublikowała 16 grudnia 2021 r.

Panel ekspertów miał na celu przyjrzeniu się temu, co nie funkcjonuje i wymaga zmiany poprzez wypracowanie, skoordynowanie i wdrożenie odpowiednich praktyk. Tutaj głos ekspertów był bardzo znaczący, gdyż ich wiedza i  doświadczenie pozwalają przedstawić różne rozwiązania systemowe i praktyczne. Zdecydowanie potrzebne jest zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i przedstawienie interesujących wykładów. Gratulujemy organizatorom profesjonalnego przygotowania panelu ekspertów.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panel-ekspertow-zdrowe-odzywianie.html
https://www.facebook.com/NIKgovPL/videos/926340285345238

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content