24 listopada startuje Plebiscyt „Lekarz z empatii”. Kandydatów do tytułu może za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.lekarzzempatii.pl zgłosić każdy, kto będąc pacjentem otrzymał od lekarza nie tylko fachową pomoc, ale też coś więcej: gotowość wysłuchania i cierpliwego wytłumaczenia celu oraz przebiegu podejmowanego leczenia. Wszyscy, którzy złożyli przysięgę Hipokratesa, zasługują na szacunek i uznanie. Plebiscyt ma za zadanie uhonorować lekarki i lekarzy, którzy w swojej codziennej niełatwej i odpowiedzialnej pracy wyróżniają się pełną empatii postawą, wierzą w terapeutyczny sens dialogu z pacjentem i w to, że często empatyczny lekarz sam może być lekiem1. Laureatów poznamy na wiosnę 2022 roku, a wyłoni ich Kapituła Plebiscytu, w której skład wchodzą przedstawiciele wiodących organizacji pacjenckich oraz mediów. Z okazji inauguracji Plebiscytu przeprowadzono badanie na temat znaczenia relacji lekarz – pacjent, a analiza wyników pozwoliła określić 4 kluczowe wskaźniki empatii. 

Lekarz z Empatii. Plebiscyt na mistrzów komunikacji z pacjentami 

Plebiscyt jest autorskim pomysłem pracowników Be Communications, której Zespół w ten sposób postanowił uczcić jubileusz 10-lecia działalności. Firma działa w obszarze profesjonalnych usług public relations, a szczególnym obszarem jej ekspertyzy jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w domenie publicznej.  Dialog, relacja i skuteczna komunikacja to obszary, w którym zespół firmy porusza się na co dzień i zna ich moc. Od początku naszej działalności, obszar Medycyna i Zdrowie jest jedną z naszych czterech wiodących specjalizacji − mówi Adam Jarosz, Prezes firmy. − Zrealizowaliśmy w tym czasie ponad 100 kampanii i projektów dotyczących szeroko pojętej edukacji zdrowotnej w ponad 20 obszarach terapeutycznych, współpracując z dziesiątkami organizacji pacjenckich. Pacjenci często podkreślają wagę empatii w relacji lekarz-pacjent. Jeśli obecnie, dzięki naszej inicjatywie, możemy uczynić ich głos jeszcze donioślejszym, to chętnie i z energią to czynimy, całkowicie pro-bono − dodaje Adam Jarosz. Kandydatów do tytułu Lekarza z Empatii może zgłaszać każdy. Służy do tego formularz zgłoszeniowy na dedykowanej Plebiscytowi stronie www.lekarzzempatii.pl 

Kapituła Plebiscytu 

Laureaci Plebiscytu zostaną wybrani głosami 21 osobowej Kapituły, do której zaproszenie przyjęły wiodące organizacje pacjenckie, a także wybitni dziennikarze specjalizujący się w tematyce zdrowia i medycyny. Członkowie Kapituły to osoby, które na co dzień pracują na rzecz praw pacjenta, lepszego dostępu do opieki medycznej i nowoczesnych terapii. Doskonale rozumiemy na czym polegają wyzwania pacjentów i ich bliskich związane z chorobą. Znamy także trudną codzienność, w jakiej przedstawicielom zawodów medycznych przychodzi pracować. Jesteśmy przekonani, jak wielka jest rola troskliwego lekarza w procesie leczenia i jakie korzyści obu stronom przynosi dialog i zrozumienie. Udział w Plebiscycie jest zatem naszym oczywistym wyborem dla promocji i wspierania empatycznej relacji pacjenta z lekarzem” – zgodnie twierdzą przedstawiciele Kapituły.  

Jej skład jest reprezentacją szerokiego spektrum pacjentów, m.in. pacjentów onkologicznych, kardiologicznych, chorujących na cukrzycę, stwardnienie rozsiane, choroby reumatyczne i inne choroby immunologiczne. Jednym z członków Kapituły jest Anna Śliwińska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 

” – Lekarz odgrywa ogromną rolę w życiu pacjenta, zwłaszcza tego z chorobą przewlekłą. Przez lata leczenia może on stać się dla pacjenta kimś więcej niż tylko osobą ordynującą leki i wydającą zalecenia – pod warunkiem, że ma w sobie empatię. Osoba w kryzysie, a taką jest osoba chora, potrzebuje tego dodatkowego wsparcia, wyciągnięcia ręki, dobrego słowa, pocieszenia, zobaczenia w nim człowieka, a nie tylko jego choroby. Plebiscyt „Lekarz z Empatii” nagradza takich właśnie lekarzy – dających z siebie więcej niż samą fachową wiedzę w temacie leczenia chorób” – Anna Śliwińska, Prezes PSD ZG

 


 

 

Pełną listę członków Kapituły znajdziecie Państwo TUTAJ.

Słowo, które leczy. Raport Specjalny plebiscytu „Lekarz z Empatii”.

Pacjent ocenia poradę lekarską i samego lekarza przez pryzmat komunikacji z nim. Łatwo to zaobserwować, czytając opinie pacjentów o lekarzach na popularnych portalach. Lekarze najwyżej oceniani, to zazwyczaj ci, pod których nazwiskami ukazują się wpisy: wszystko dokładnie tłumaczy czy cierpliwie odpowiada na każde pytanie. W tym dialogu chodzi zarówno o przestrzeganie zaleceń lekarskich, o co trudno, jeśli pacjent nie rozumie ich sensu, ale i o samą uważność i skupienie lekarza na pacjencie, które tworzą atmosferę zaufania i są dla pacjenta istotnym wsparciem. 

W specjalnym raporcie (Raport Specjalny) analizującym opinie pacjentów udało się wyodrębnić 4 kluczowe wymiary empatii. Najbardziej entuzjastyczne oceny pacjentów zyskują lekarze, którzy wyróżniają się zaangażowaniem, czyli wnikliwością analizy schorzenia, dostępnością, czyli skupieniem na pacjencie, kulturą osobistą, czyli delikatnością i taktem oraz, przede wszystkim, komunikatywnością, czyli umiejętnością wytłumaczenia procesu leczenia. Te 4 wymiary posłużyły do stworzenia zobiektywizowanej skali w formularzu zgłoszeniowym, na której zgłaszający mają możliwość ocenić swoich kandydatów do tytułu Lekarza z Empatii w takich właśnie kategoriach. 

Wejdź na stronę www.lekarzzempatii.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zgłoś kandydaturę lekarki czy lekarza, którzy w Twojej opinii zasługują na tytuł Lekarza z Empatii: mistrza komunikacji z pacjentami.  Poniżej regulamin i harmonogram plebiscytu.

Regulamin plebiscytu
Harmonogram plebiscytu

________________________ 

Zgłoszenia można przesyłać od 24 listopada 2021 roku do 21 stycznia 2022 roku. Wybór laureatów jest dwuetapowy. Nominowanych do tytułu poznamy 24 lutego, zaś zdobywców tytułu Lekarz z Empatii 29 marca 2022 roku. #lekarzzempatii jest oficjalnym hashtagiem Plebiscytu. 

Partnerem projektu jest #imm Instytut Monitorowania Mediów, który w formule pro-bono zadba o stały monitoring doniesień oraz dokumentację medialną Plebiscytu. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content