Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Wydarzenia i relacje
  6. /
  7. Sprawozdanie z działalności statutowej...

Zarząd PSD Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej zorganizował w 2022 roku spotkania edukacyjno-integracyjne, okolicznościowe oraz cztery turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe.

W dniu 13 maja zostało zorganizowane spotkanie edukacyjno-integracyjne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka. Wykład prowadził edukatorka diabetologiczna pani mgr Anna Szweda. Tematem wykładu był dobór właściwej diety i aktywności fizycznej dla zapobieżenia powikłaniom. Dzień Diabetyka uświetniła uroczystość wręczenia dyplomów uznania osobom wyróżniającym się, osobom potrzebującym zostały rozdane glukometry oraz udostępniono wydawnictwa specjalistyczne.

Następnie rozpoczęła się część integracyjna z konsumpcją przy muzyce tanecznej dla wszystkich od godz. 14:00 do 20:00. W spotkaniu brało udział 70 osób.

W miesiącu czerwcu odbyły się dwa turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Świnoujściu, z których skorzystało 116 członków.

W dniu 12 sierpnia zostało zorganizowane spotkanie sprawozdawcze za rok 2021 połączone z edukacyjno-integracyjnym. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez komisję rewizyjną i uczestników bez uwag. W następnej kolejności zabrał głos edukator diabetologiczny na temat jak poprawić zdrowie psychiczne cukrzyka, zadbać o właściwą dietę i stosować odpowiednią aktywność fizyczną.

Przedstawicielka firmy Abbott przekazała informację dotyczącą systemu ciągłego monitorowania glikemii przez sensor FreeStyle Libre.

W części integracyjnej przystąpiono do konsumpcji potraw przygotowanych przez catering przy muzyce tanecznej.

W tym miejscu pragniemy podziękować Zarządowi Głównemu za wsparcie i przyznanie nam grantu w wysokości 2000 zł.

W dniu 15 sierpnia z okazji Światowego Wojska Polskiego Zarząd Oddziału PSD wraz z członkami uczestniczył w pielgrzymce do Bazyliki Mniejszej w Rychwałdzie, której koszty transportu pokrył Prezydent Miasta Bielsko-Biała.

Po mszy św. Celebrowanej przez biskupa wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych granych przez orkiestrę wojskowa, a następnie oglądaliśmy pokazy sprawnościowe batalionu powietrznodesantowego. Przy pięknej słonecznej pogodzie zwiedzaliśmy pięknie usytuowany Rychwałd w Beskidzie Żywieckim.

Od dnia 22 sierpnia na wczasy rehabilitacyjno-wypoczynkowe do Świnoujścia pojechał z Bielska-Białej 62 osoby.

Od dnia 15 września rozpoczęły się jesienne wczasy w Świnoujściu dla 54 osób. Ogółem w czterech turnusach wypoczywało 232 członków wraz z rodzinami.

Z okazji 104 rocznic Odzyskania Niepodległości RP zakupiliśmy ulgowe bilety z grantu na koncert galowy pt. „Tango Wolności” wystawiony przez Bielskie Centrum Kultury, z którego skorzystało bezpłatnie 52 osoby.

W dniu 25 listopada z okazji Światowego Dnia Cukrzycy połączonego z Andrzejkami przybyło 116 osób oraz goście zaproszeni w osobach Zastępcy Prezydenta Miasta Bielsko-Białej Pana Adama Ruśniaka i Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Doroty Piegzik-Izydorczyk. Zaproszony Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jarosław Klimaszewski z powodu obowiązków służbowych nie mógł być z nami, ale przekazał podziękowania na piśmie za wkład pracy Zarządu Stowarzyszenia w propagowaniu wiedzy na temat cukrzycy oraz niesienia pomocy osobom dotkniętym tym schorzeniem. W piśmie prezydent wyraził nadzieję ze nadal z tak wielkim zaangażowaniem jak do tej pory będziemy realizować swoją misję pomocy chorym na cukrzycę.

W części edukacyjnej spotkania wykład prowadził lekarz medycyny dr Maciej Jodkowski na temat „Edukacja chroni nasze jutro”. Wykład ten trwał ponad godzinę.

Następnie zabrał głos zaproszony światowy lider w badaniu protetyki słuchu z grupy Ampifon. Zostały również rozdane glukometry, broszurki i inne artykuły dotyczące wiedzy o cukrzycy. Uczestnicy tego wydarzenia po części oficjalnej przystąpili do konsumpcji przygotowanej przez catering przy muzyce tanecznej.

Na tą okoliczność otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Bielsko-Białej „mały grant” w wys. 2500 zł, za otrzymanie którego jesteśmy bardzo wdzięczni.

Zgodnie z intencją Pana Prezydenta Miasta Bielska-Białej wyrażoną w jego przesłaniu do prezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Bielsku-Białej Modesty Dąmbrowskiej będziemy jak dotychczas pomagać chorym i ich bliskim konsolidując i integrując środowisko diabetyków w naszym mieście i regionie Podbeskidzia.

Modesta Dąmbrowska
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PSD w Bielsku-Białej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content