Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Miejskie we Włocławku – zorganizowało dnia 09 stycznia 2019r. spotkanie integracyjno-edukacyjne we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowej i Wolontariatu.

Wykład przeprowadził mgr Maciej Gawrysiak na temat: stosowania leków przeciwcukrzycowych i suplementów diety.

Prezes Zarządu Wincenty Olejnik przekazał informacje dotyczące odpisu 1% podatku od osób fizycznych. Udzielono takie szczegółowe informacji dot. składania wniosków do MOPR na wyjazd na turnusy rehabilitacyjne. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content