Według projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, od 1 listopada 2023 roku niektóre preparaty zawierające sitagliptynę, sitagliptynę w połaczeniu z metforminą oraz wildagliptynę zostaną objęte szeroką refundacją we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach.

Jest to świetna informacja dla pacjentów i lekarzy. Dotychczas stosowanie gliptyn w terapii cukrzycy typu 2 w Polsce ograniczały wąskie wskazania refundacyjne. Rozszerzenie refundacji gliptyn zdecydowanie zwiększy dostępność do nowoczesnych leków dla polskich pacjentów diabetologicznych.

Gliptyny (inhibitiry DPP-4) stanowią jedną z najnowszych grup leków, mających zastosowanie w cukrzycy typu 2. Leki te skutecznie obniżają glikemię na czczo, glikemię poposiłkową, a także stężenie hemoglobiny glikowanej HbA1C. Dodatkowo są bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów, a przede wszystkim bezpieczne. Gliptyny uważane są za leki inteligentne, ponieważ działają tylko wtedy, gdy poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki – powodują wytworzenie większej ilości insuliny u osób, które wytwarzają jeszcze insulinę fizjologiczną. Ważną cechą gliptyn jest to, że nie powodują przyrostu masy ciała.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content