Szacuje się, że po wielu latach trwania cukrzycy zdecydowana większość diabetyków ma objawy retinopatii cukrzycowej. Na szczęście u bardzo dużej grupy pacjentów występuje jedynie początkowe stadium tego powikłania (retinopatia prosta, nieproliferacyjna), które choć jest sygnałem alarmowym, że należy zintensyfikować kontrolę cukrzycy, nie jest stanem zagrożenia dla wzroku. Pamiętaj, że zmiany typowe dla retinopatii prostej mogą się wycofać! Dlatego nie zaniedbuj badań kontrolnych u okulisty, im szybciej zostanie rozpoznana retinopatia, tym większa szansa na zahamowanie jej rozwoju!

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content