Zdjęcie 1 – czarna plama w polu widzenia

Czarna plama w centrum pola widzenia może świadczyć o odwarstwieniu siatkówki. Odwarstwienie może być częściowe (wówczas pacjent traci część obrazu) lub całkowite (zupełna utrata widzenia). Odwarstwienie siatkówki zdarza się i u osób bez cukrzycy, może do niego dojść np. w wyniku silnego uderzenia w głowę, w przypadku diabetyków jest to najczęściej efekt zaawansowanej retinopatii proliferacyjnej. Odwarstwienie siatkówki to poważne zagrożenie utraty wzroku.

Zdjęcie 2 – obraz widziany prawidłowo

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content