W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie mikołajkowo-gwiazdkowe zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łomży.

Pani Bożena Zdrodowska – Wiceprezes Oddziału powitała serdecznie zaproszonych gości m.in. ks. Infułata dr Jana Sołowianiuka, ks. Jana Modzelewskiego, Renatę Kijewską ze Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, pielęgniarkę Poradni SOMED w Łomży, Jerzego Szymanowskiego – Wiceprezesa  Związku Sybiraków Oddział w Łomży oraz członków PSD i ich rodziny.

Uroczystość rozpoczął program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy II B Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Hanny Banach i Marioli Wityńskiej. Słowno-muzyczny występ o tematyce świątecznej bardzo spodobał się publiczności i został nagrodzony gromkimi brawami. Dzieci i panie opiekunki otrzymały upominki.

Ceremoniał wieczerzy wigilijnej poprowadził ks. Infułat dr Jan Sołowianiuk  – odczytał Ewangelię wg Św. Łukasza, poświęcił opłatki, pobłogosławił wszystkich zebranych. Była też wspólna modlitwa i uroczyste śpiewanie kolęd. Życzenia świąteczne złożyli: ks. Infułat dr Jan Sołowianiuk, Pani Renata Kijowska oraz Pani Wiceprezes Bożena Zdrodowska.

Następnie było wspólne składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem i uroczysta kolacja wigilijna przygotowana przez restaurację „Swojskie Jadło S.C. Sasinowski Krystian, Sasinowska Krystyna”.

W spotkaniu uczestniczyło 91 osób. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki mikołajkowo-gwizdkowe.

Spotkanie współfinansowane było z funduszu UM Łomża.

Maria Wasilewska

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content