Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Refundacja Free Style Libre

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Nowelizacja rozporządzenia przewiduje dodanie do wykazu od dnia 01.09 br. czujnika do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM).

Projekt zakłada, że osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na te wyroby będą pacjenci z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. do 18. roku życia z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę.

Populacja, której ma dotyczyć świadczenie jest określona na około 13 000 pacjentów.

Wskazano także, że FGM nie może być przepisywany pacjentom zaopatrzonym w czujnik CGM (ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym). Przyjęto, iż 50% z zakładanej populacji pacjentów, (tj. 6 500 pacjentów) przejdzie na FGM z uwagi na wyższy koszt tej technologii w stosunku do obecnie stosowanej.

Czujnik FGM określono jako zaopatrzenie miesięczne, a w ramach tego okresu pacjentowi przysługują 2 sztuki wyrobu. Limit finansowania ustalono na poziomie 255 zł sztuka, przy odpłatności 30% dla pacjenta (czyli pacjent zapłaci za jeden sensor 76,50 zł).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content