Aby podkreślać, jak ważną rolę w diagnostyce i kontroli cukrzycy pełnią badania poziomu cukru we krwi, organizatorzy kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” biorą udział w tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego oraz Festiwalu Biegowego w Krynicy. Podczas wydarzeń, w terminie od 4 do 9 września 2018 r. na stoisku kampanii wykonywane będą bezpłatne badania poziomu glukozy dla wszystkich chętnych uczestników.

„Razem ścigamy się z cukrzycą” to kampania społeczno-edukacyjna, której celem jest zwracanie uwagi na wczesną profilaktykę, skuteczne leczenie zmniejszające ryzyko rozwoju powikłań, a także rolę edukacji i aktywności fizycznej w kontroli choroby. W tym roku realizowana jest już trzecia edycja kampanii, a w jej ramach szereg działań o charakterze edukacyjnym i społecznym. Jednym z nich jest obecność podczas Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego w Krynicy. W trakcie tych wydarzeń wykonywane będą badania poziomu cukru we krwi, a podczas Festiwalu na stoisku kampanii odbędą się też atrakcje dla całych rodzin! W dniu 9 września o godz. 14:00 będzie miał także miejsce specjalny bieg zainicjowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, „1 km od cukrzycy” – aktywność fizyczna, obok właściwego leczenia i zbilansowanej diety, pełni bardzo ważną rolę w terapii tej choroby. Organizatorzy kampanii będą też edukować w zakresie cukrzycy oraz podkreślać, że jest to choroba przewlekła, dotykająca coraz większą liczbę osób w Polsce, a więc przez decydentów powinna być traktowana priorytetowo.

Cukrzyca to dziś jedno z największych globalnych wyzwań zdrowotnych – nieprawidłowo leczona może prowadzić do rozwoju wielu poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak np. niewydolność serca czy udar mózgu. Każdego roku w Polsce aż 18 tys. osób umiera z powodu tej choroby, a tendencja ta ma charakter wzrostowy. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ma więc niezwykle istotne znaczenie w zatrzymaniu pandemii cukrzycy w naszym kraju.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content