Ukazał się nowy raport stworzony przez środowisko ekspertów dotyczący korzyści z zastosowania ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania w opiece nad pacjentami z cukrzycą.
Dokument ten jest niezwykle ważnym głosem środowiska zaangażowanego w poprawę opieki zdrowotnej nad osobami z cukrzycą. Wierzymy, że raport przyczyni się do zwiększenia świadomości nad omawianą problematyką, a zawarte rekomendacje zostaną wykorzystane przez decydentów.

RAPORTkliknij TU

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content