Zapraszamy do zapoznania się z raportem Modern Healthcare Institute pt. „Rozwój terapii w diabetologii. Innowacje – Potrzeby pacjentów – Rozwiązania systemowe”

Autorzy raportu, wśród których znajdują się czołowi polscy klinicyści, eksperci systemu ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjentów i edukatorzy, opisują wszystkie najważniejsze obszary związane z opieką nad chorymi na cukrzycę, w tym diagnostykę, leczenie, edukację, opiekę koordynowaną, a także organizację systemu wykrywania i leczenia cukrzycy.

Tytuły i autorzy rozdziałów:

 • Rozdział 1. Epidemiologia cukrzycy: Polska na tle Europy i świata, trendy, wnioski dla systemu opieki zdrowotnej, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
 • Rozdział 2. Wpływ cukrzycy na system ochrony zdrowia, dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA
 • Rozdział 3. Organizacja systemu opieki diabetologicznej w Polsce: wady i zalety istniejących rozwiązań, kierunki zmian, prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
 • Rozdział 4. Projekt koordynowanej opieki diabetologicznej, Tomasz Zieliński
 • Rozdział 5. Diagnostyka cukrzycy: wyzwania, rekomendacje, prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
 • Rozdział 6. Optymalna terapia cukrzycy: zasady, wyzwania, perspektywy, prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
 • Rozdział 7. Indywidualizacja leczenia chorych na cukrzycę wg wytycznych PTD – standardy i praktyka kliniczna, prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
 • Rozdział 8. Dostępność rynkowa i refundacyjna terapii lekowych i wyrobów medycznych, stosowanych w leczeniu cukrzycy, Magdalena Władysiuk, MBA
 • Rozdział 9. Rozwój technologii stosowanych w leczeniu cukrzycy: kierunki rozwoju badań, nowe terapie, technologie podawania, monitoring, prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
 • Rozdział 10. Wykrywanie i leczenie chorych na cukrzycę w czasie pandemii COVID-19, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
 • Rozdział 11. Cukrzyca wśród dzieci i młodzieży – nowoczesne rozwiązania i oczekiwania w terapii i monitorowaniu, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
 • Rozdział 12. Sytuacja dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1, Monika Zamarlik
 • Rozdział 13. Współpraca w leczeniu cukrzycy: pacjent, rodzina, lekarz, pielęgniarka, Alicja Szewczyk
 • Rozdział 14. Edukacja pacjentów i profesjonalistów medycznych, świadomość społeczna przyczyn, metod leczenia i powikłań cukrzycy, dr n. o zdr. Beata Stepanow
 • Rozdział 15. Sukcesy, problemy i oczekiwania osób chorych na cukrzycę typu 2, Anna Śliwińska

Raport w wersji pdf – TUTAJ

Źródło: mzdrowie.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content