Dnia 09.06 br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP. Tematem spotkania była „niezakaźna epidemia”, jaką – według Światowej Organizacji Zdrowia – jest cukrzyca. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska.

Na świecie na cukrzycę cierpi ponad 400 mln osób a – wg szacunków – do 2040 roku cukrzyca będzie diagnozowana u ponad 10% populacji. W Polsce choruje ponad 2,5 mln osób, a być może nawet 700 tys. kolejnych nie jest tego świadome. W 2021 r. mija setna rocznica odkrycia insuliny, dzięki której choroba nie jest już wyrokiem śmierci, stała się natomiast schorzeniem przewlekłym.

Wiele wskazuje na to, że skala zachorowań będzie nadal rosła. Problem pogłębił się w związku z pandemią koronawirusa i niestety w coraz większym zakresie dotyczy dzieci i młodzieży. Dziś – m.in. w związku z nadwagą i nieaktywnym trybem życia – młode pokolenie poza cukrzycą typu 1, częściej nabywa cukrzycy typu 2.

W dyskusji podkreślano, że od 2019 roku zaszły korzystne zmiany, przede wszystkim w zakresie refundacji leków. Jednak konieczne są dalsze działania w kierunku budowania świadomości społecznej i promowania zdrowego trybu życia, jak również usprawniające funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Eksperci wskazywali na potrzebę refundacji nowoczesnych metod monitorowania leczenia pacjenta cukrzycowego, wdrożenie efektywnej opieki nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej oraz zapewnienie pacjentom i ich rodzinom powtarzalnej edukacji.

Uczestnicząca w posiedzeniu Rady Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreśliła, że Kancelaria Prezydenta RP, poza bieżącą współpracą z Ministerstwem Zdrowia służącą tworzeniu nowych regulacji prawnych, gotowa jest angażować się w kampanie społeczne służące budowaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z cukrzycą i promowaniu zdrowego trybu życia.

Źródło: prezydent.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content