Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 30.01.2021, PSD wstąpiło do Światowego Sojuszu Pacjentów (World Patients Alliance).

World Patients Alliance (WPA) to międzynarodowa organizacja non-profit zrzeszająca organizacje pacjentów z różnych obszarów terapeutycznych z całego świata. Jej działalność ma na celu wzmocnienie głosu pacjentów oraz zabieganie o dostęp do jak najlepszej i najbezpieczniejszej opieki medycznej dla wszystkich. Organizacja pracuje w celu zapewnienia pacjentom aktywnej roli na wszystkich etapach korzystania z służby zdrowia, w tym planowania, dostarczania, monitorowania i ewaluowania zapewnianej opieki. Jej misją jest szerzenie lepszego dostępu do bezpiecznego i nowoczesnego leczenia, stawiającego pacjenta w centrum, na całym świecie.
Siedziba WPA mieści się w Stanach Zjednoczonych, a członkowie zarządu pochodzą z całego świata. PSD zostało zaproszone do wstąpienia do WPA jako ceniona i respektowana organizacja pacjentów. Członkostwo w organizacji nie wiąże się z opłatami.
Strona internetowa WPA: www.worldpatientsalliance.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content