Na wrześniowej liście leków refundowanych nie zabraknie rozszerzenia dostępu do nowoczesnych terapii, które skutecznie regulują poziom glukozy we krwi nie powodując hipoglikemii i równocześnie zapobiegają groźnym dla życia i zdrowia powikłaniom. O zmiany od dawna zabiegało skonsolidowane środowisko ekspertów i pacjentów.

Dnia 16 sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2022 roku. W projekcie znalazły się bardzo pozytywne zmiany dla osób cukrzycą typu 2: od września będą miały dużo szerszy dostęp do nowoczesnych leków.

Nowa lista refundacyjna wprowadza 7 nowych cząsteczko-wskazań w zakresie cukrzycy, dla 3 grup lekowych. Będą to rozszerzenia wskazań dla analogów GLP-1 (dulaglutyd i semaglutyd), rozszerzenie wskazań dla inhibitorów SGLT-2 oraz inhibitorów DPP-4.

Co te zmiany w praktyce oznaczają dla pacjentów?

Do tej pory pacjenci z cukrzycą typu 2 mieli dostęp do refundacji flozyn (SGLT-2) i inkretyn (GLP-1) w bardzo wąskim zakresie. Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia wprowadza istotne zmiany rozszerzające zakres refundacji. Pierwsza zmiana dotyczy kryterium poziomu hemoglobiny glikowanej z 8% do 7,5%. Druga zmiana to obniżenie kryterium wskaźnika BMI do 30. Co istotne, refundacja dotyczy również pacjentów, którzy już korzystają z dwóch leków, w tym jednym z nich może być insulina. Tym pacjentom również przysługuje refundacja.

Z kolei preparaty z grupy inhibitorów DPP-4 nie były do tej pory w ogóle refundowane. Od września leki zawierające sitagliptynę oraz wildagliptynę będą dostępne z 30% dopłatą po stronie pacjenta, co sprawi, że koszt tych terapii będzie zdecydowanie bardziej akceptowalny.

„Zmiany na liście refundacyjnej bardzo nas cieszą. To milowy krok dla leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 w Polsce, który pozwoli na objęcie szerszej populacji chorych odpowiednią farmakoterapią na światowym poziomie. Zmiany, o które zabiegaliśmy od lat, wspólnie ze środowiskiem medycznym, stały się realne. Dziękujemy za otwartość i konstruktywny dialog po stronie decydentów. Doceniamy fakt, że nasz głos jest słyszany i uwzględniany przy decyzjach istotnych dla pacjentów” – mówi Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zapobieganie powikłaniom cukrzycy to również korzyść dla systemu ochrony zdrowia

Eksperci podkreślają, że nowoczesne terapie są skuteczne nie tylko w leczeniu cukrzycy typu 2, ale również odsuwają w czasie niebezpieczne powikłania. Leki z grupy flozyn mają również działanie chroniące nerki i układ sercowo-naczyniowy, dlatego są także stosowane u pacjentów z niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek. Kompleksowe leczenie i zapobieganie rozwojowi powikłań to korzyść nie tylko dla pacjentów, ale też dla systemu ochrony zdrowia. Jak wskazują analizy farmakoekonomistów, stosowanie nowoczesnych farmakoterapii zmniejsza ilość hospitalizacji, które w systemie ochrony zdrowia stanowią największą część kosztów, jakie ponosi budżet państwa.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content