Zagubienie pacjentów w systemie zdrowia, powszechna niewiedza, brak znajomości obowiązków lekarza POZ czy udawanie się po świadczenia ambulatoryjne na SOR, to jedne z nielicznych zgłoszeń napływających do RPP świadczące o potrzebie zwiększonego nacisku na edukację w zakresie ochrony zdrowia.

Zgłoszenia za sprawą Telefonicznej Informacji Pacjenta czy rozmowy z pacjentami również przyczyniły się do skierowania postulatu Rzecznika Praw Pacjenta do ministra zdrowia i ministra edukacja odnośnie wprowadzenia do programu nauczania przedmiotu – „Wiedza o Zdrowiu” na 2 etapach nauki: wczesnoszkolnej, a także uczniów klas starszych.

Warto uwzględnić, że w obszernym raporcie NIK-u, wnioski pochodzące z 70 kontroli wskazały, że istotnym elementem strategii ochrony zdrowia powinna być edukacja obywateli w tym kierunku. NIK również postulował o wprowadzenie do programu nauczania w szkołach podstawowych oraz średnich przedmiotu, który skupiałby się na zagadnieniach związanych ze zdrowiem.

O zdrowiu od najmłodszych lat

Aktualnie w systemie edukacji istnieją bloki tematyczne, odwołujące się do tematyki zdrowia, jednakże nie są one wystarczające. Wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach spowodowałoby: lepszą edukację w sektorze zdrowia, zniwelowałoby niewiedzę, niedoinformowanie oraz zagubienie pacjentów w ilości usług medycznych czy dokumentacji jaka ich obowiązuje.

Usystematyzowana wiedza zapewniłaby przede wszystkim lepszą jakość życia dla dorastającego pokolenia. Przedmiot „Wiedza o Zdrowiu” zakładałby możliwość rozwoju, a także nabycia umiejętności w zakresie:

– zasad zdrowego trybu życia,
– praw i obowiązków pacjenta,
– podstaw organizacji systemu ochrony zdrowia,
– podstawowej wiedzy odnośnie pomocy osobom przewlekle chorym,
– zasad pierwszej pomocy,
– wiedzy w zakresie usystematyzowanego sposobu odżywiania,
– metod reedukacji stresu,
– zapoznania się z wybranymi jednostkami chorobowymi i sposobami ich leczenia, np. grypa, cukrzyca,
– znaczenia sportu oraz działań profilaktycznych,
– wiedzy na temat szczepień ochronnych i badań dedykowanych konkretnej grupie wiekowej,
– pojęć ze strefy ochrony zdrowia.

Źródło: RPP/www.medexpress.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content