Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi od 4 listopada 2022 do 31 grudnia 2022 roku zrealizowało projekt w ramach Działania związane z łagodzeniem skutków epidemii Covid-19 pod tytułem ,,Znowu Razem”. Projekt był współfinansowany przez gminę Miejska Złotoryja.

Projekt ,,Znowu razem” miał na celu przeciwdziałanie społecznej izolacji oraz poprawy ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego, a także odbudowę utraconych więzi wśród mieszkańców oraz osób potrzebujących pomocy.

Okres pandemii i locdown sparaliżował aktywną diagnostykę. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mogli przeprowadzić prawidłowej diagnostyki chorób przewlekłych w trybie teleporady. Kojarząc te dwa zjawiska został zaobserwowany wzrost liczby pacjentów, którzy trafiali do szpitali z powodu ostrych powikłań, poczucia osamotnienia, czy wzmożonej depresji u osób w różnym wieku. Największe wyzwanie to wprowadzenie zmian w codziennym życiu szczególnie u osób po przejściu choroby jaką jest covid 19. Dlatego podczas realizacji projektu pragnęliśmy zmotywować mieszkańców poprzez edukację, która jest bardzo potrzebna w prowadzeniu zmian w życiu codziennym, jak dbać o profilaktykę naszego zdrowia, jak unikać stresu, lęku, czy poprzez aktywność fizyczną – spacery, wyjścia z domu, a przede wszystkim jak działać w sytuacjach kryzysowych.

Jesteśmy przekonani, że wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja udało się zrealizować i zwiększyć świadomość profilaktyki zdrowotnej, a przede wszystkim przeciwdziałać społecznej izolacji oraz poprawy ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.

Udział w projekcie  był bezpłatny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja.

Zadanie  składało się z kilku elementów tak, aby jak najwięcej mogło dotrzeć do osób potrzebujących pomocy.

Nasze koło wraz ze specjalistami z Przychodni Rejonowej w Złotoryi przeprowadziło dnia 19 listopada 2022 roku w Złotoryjskim Ośrodku Kultury akcję profilaktyczną z zakresu badania poziomu glikemii przygodnej, pomiaru ciśnienia, wagi oraz pomiar tkanki tłuszczowej BMI, czy badanie spirometrii. Udało się przebadać 160 osób. Wśród nich wykryto ponad 20% nieprawidłowych wyników, osoby te zostały poinstruowane, gdzie mogą udać się po pomoc do specjalistów, celem wczesnego wykrycia choroby, czy wyeliminowania jej powikłań.

Wśród mieszkańców zostały przeprowadzone 2 spotkania grupowe oraz spotkania indywidualne w ramach warsztatów terapeutycznych dotyczących tematów: ,, Komunikacja Interpersonalna” oraz ,, Motywacja i umiejętność radzenia sobie ze stresem”. W warsztatach wzięło udział 33 mieszkańców. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i kontynuowane są po zakończeniu zadania. Podczas warsztatów uczestnicy nauczyli się jak radzić sobie ze stresem, lękiem, czy jak działać w sytuacjach kryzysowych.

Wśród uczestników zadania zostały przekazane karnety na siłownie na Halę Tęcza w Złotoryi dla 34 osób potrzebujących pomocy, u których nie było przeciwwskazań zdrowotnych oraz którym pozwalała na ćwiczenia kondycja zdrowotna i byli chętni kontynuować profilaktykę aktywności fizycznej, a także dbać o kondycję, która zdecydowanie zmniejsza ryzyko powikłań.

Na zakończenie projektu dla 45  uczestników zorganizowany został  wspólny wyjazd integracyjno – rekreacyjny śladem uzdrowisk, wyjazd odbył się do Świeradowa Zdroju – miasteczka uzdrowiskowego. Wyjazd związany był z profilaktyką wyrażania własnych emocji, rozwijania hobby, uprawiania aktywności fizycznej, uważnego słuchania, argumentowania i przedstawiania własnych poglądów. To wszystko miało znaczący wpływ na kondycję umysłu oraz w zaburzeniach pamięci.

Dla każdego uczestnika czekały bezpłatnie na koniec projektu przyrządy i materiały rekreacyjne do kontynuowania ćwiczeń w ramach Aktywności fizycznej.

W trakcie zadania oraz po jego zakończeniu nasze stowarzyszenie otrzymuje wiele sygnałów i zapytań o dalsze plany kontynuacji podobnych działań. Uczestnicy projektu pozytywnie ocenili efekty organizacji projektu na tak wysokim poziomie, możemy określić go  jako duży sukces w promowaniu profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Udział w spotkaniach był bezpłatny dla mieszkańców. I nie ważne na jakie spotkanie mieszkaniec się zdecydował, ponieważ samo przebywanie z innymi osobami już sprawiło to, że poczuł się lepiej, a być może i zdrowiej.

Monika Kaczmarek
Prezes Oddziału Rejonowego PSD Złotoryja

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content