Przedstawiamy szczegółowe kryteria refundacji nowych leków w związku z opublikowanym przez MZ projektem nowej listy leków refundowanych.

Leki inkretynowe, czyli analogi GLP-1: semaglutyd (Ozempic) i dulaglutyd (Trulicity) będą refundowane w następujących wskazaniach:
cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

Ceny leków dla pacjenta w refundacji to:
Ozempic 1 wstrzykiwacz po 1,5 ml + 4 igły 102,88 zł
Trulicity 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml 59,99 zł

Nowa insulina Ryzodeg, stanowiąca połączenie insuliny degludec i aspart, czyli długodziałającego i szybkodziałającego analogu insuliny, będzie refundowana tak jak długodziałające analogi insulin, czyli w następujących wskazaniach:
cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

Cena leku dla pacjentów w refundacji to: 5 wkładów po 3 ml Penfill 52,64 zł

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content