W dniu 22 marca 2022 r. Anna Śliwińska, Prezes ZG PSD wzięła udział w sejmowym posiedzeniu Podkomisji ds. Organizacji Ochrony Zdrowia i Innowacyjności w Medycynie. Tematem posiedzenia było wdrażanie innowacyjnych leków i terapii lekowych.

W swojej wypowiedzi Anna Śliwińska podkreśliła, że na przykładzie cukrzycy możemy zaobserwować, iż regularne rozszerzanie dostępu do innowacyjnych opcji leczenia (zarówno leków, jak i technologii) pozwala na lepszą kontrolę cukrzycy. A to jest niezwykle ważne zarówno z perspektywy chorego, jak i systemu ochrony zdrowia. Przypomniała w tym kontekście, że źle leczona cukrzyca powoduje pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i prowadzi do powikłań, będących znaczącym obciążeniem tak dla chorego, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia.

W swojej wypowiedzi Anna Śliwińska wskazała również, że kwestie rozszerzenia dostępu do innowacyjnych opcji leczenia cukrzycy są kluczowym elementem rekomendacji opracowanych przez Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, które zostało powołane w ubiegłym roku z inicjatywy PSD. Wymieniła przy tym wpływy z opłaty cukrowej (blisko 1,4 mld PLN w 2021 r.) jako potencjalny, dodatkowy instrument, który pozwoliłby sfinansować dostęp do najnowszych technologii w naszym kraju.

W odpowiedzi na pytanie o plany MZ w kwestii refundacji nowych terapii i technologii (m.in. systemów ciągłego monitorowania glikemii), obecny na posiedzeniu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zadeklarował, że „Ministerstwo Zdrowia jest zainteresowane dokonaniem zmian w cukrzycy” a poszerzenie dostępu do produktów i technologii w tym zakresie jest oczekiwane. Dodał także, że wraz z konsultantami krajowymi analizuje kwestie rozszerzenia dostępu do technologii monitorowania glikemii.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content