Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

  1. Start
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Nasze działania
  6. /
  7. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds....

Dnia 25 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy pod przewodnictwem Poseł Ewy Kołodziej. Tematem dyskusji było kompleksowe leczenie ran przewlekłych i urazów oparzeniowych w Polsce z uwzględnieniem leczenia zespołu stopy cukrzycowej.

Duża skala amputacji

Podczas posiedzenia eksperci wskazywali, że stopa cukrzycowa pozostaje jednym z najgroźniejszych powikłań cukrzycy, które nierzadko prowadzi do amputacji kończyny u chorego. Prof. Anna Korzon-Burakowska przedstawiła dane, zgodnie z którymi co 20-30 sekund na świecie podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu amputacji. Podkreśliła jednocześnie, że choć liczba amputacji w Europie z roku na rok maleje, to niestety w Polsce ten trend nie jest obserwowany.

Potwierdziła to Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, przyznając że Polska znajduje się w niechlubnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o amputacje w następstwie zespołu stopy cukrzycowej, dodając że „spodziewamy się, że takich problemów będzie więcej, ponieważ przybywa nam chorych na cukrzycę”.

Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy Anna Śliwińska wskazała: niewystarczający poziom profilaktyki i edukacji – w tym ogólnej wiedzy na temat powikłań cukrzycy, metod pielęgnacji i higieny stóp, ścieżki postępowania z trudno gojącymi się ranami, czy też – będące bolączką całego systemu – zagubienie pacjenta w systemie ochrony zdrowia i ograniczenia w zakresie opieki lekarskiej (regularna obserwacja stóp pacjenta z cukrzycą powinna być standardem).

Ważnym punktem posiedzenia było wystąpienie Krystiana Lachowicza – młodego pacjenta z cukrzycą typu 1 po amputacji nogi, który opowiedział jak wyglądało jego leczenie i co doprowadziło do amputacji w tak młodym wieku. Wystąpienie Krystiana Lachowicza zdecydowanie pokazało, że w Polsce potrzebne są zmiany w zakresie opieki nad pacjentem diabetologicznym zmagającym się z ranami przewlekłymi.

Rekomendacja zmian

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w trakcie posiedzenia ponownie zaapelowało do MZ o rozpatrzenie dokumentu złożonego przez ekspertów jesienią 2020 r., zawierającego propozycje zmian w systemie leczenia pacjentów diabetologicznych z ranami przewlekłymi i zespołem stopy cukrzycowej. Obecny na posiedzeniu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zadeklarował, że przyjrzy się tej kwestii.

Prezentując główne potrzeby środowiska lekarzy diabetologów, prof. Anna Korzon-Burakowska jako kluczowe wymieniła: utworzenie większej liczby poradni stopy cukrzycowej oraz ambulatoryjnych ośrodków leczenia, zwiększenie liczby łóżek w placówkach medycznych dedykowanych pacjentom ze stopą cukrzycową, wypracowanie algorytmów leczenia stopy cukrzycowej oraz lepszej koordynacji pracy specjalistów. Z kolei według Marty Leśnik, pielęgniarki diabetologicznej specjalizującej się w opiece nad pacjentem z ranami, wyzwaniem jest również skrócenie kolejek do poradni leczenia stopy cukrzycowej, gdyż odpowiednio szybkie podjęcie interwencji jest niezwykle ważne z perspektywy skutecznego leczenia tego powikłania.

Wiceminister Maciej Miłkowski przyznał, że rzeczywiście istnieje potrzeba znaczących zmian systemowych i zadeklarował, że zajmie się kwestią leczenia pacjentów z ranami przewlekłymi.

Poniżej nagranie posiedzenia:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=6073FD9B69AD35FCC12587C9004DFEFF&fbclid=IwAR1q9O27nldsYmHSypCAKt32TkIrr68ZzFnPmnKLH7jemEiswXykXYVfoMA#

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content