Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, w ramach otrzymanego grantu z amerykańskiej organizacji humanitarnej Direct Relief w wysokości 100 000 dolarów, zakupiło 525 bonów do aptek o wartości 400 zł każdy oraz 525 bonów do sklepów Biedronka, także o wartości 400 zł każdy.

Bony zostały rozdystrybuowane do kilkudziesięciu punktów pomocy uchodźcom z cukrzycą z Ukrainy w całej Polsce prowadzonych przez Oddziały i Koła PSD, a następnie przekazywane najbardziej potrzebującym osobom. Były to głównie kobiety, matki z dziećmi, a także osoby starsze, które często musiały opuścić swój dom nagle, bez możliwości zabrania podstawowych rzeczy. Część z nich przyjechała do Polski bez jakichkolwiek środków do życia, a tym samym bez możliwości zadbania o swój stan zdrowia.

Każda osoba zgłaszająca się do Oddziału lub Koła PSD biorącego udział w programie mogła otrzymać parę bonów do dyspozycji na własne potrzeby. Z bonów skorzystali zarówno dorośli diabetycy, jak i dzieci z cukrzycą.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim Działaczom PSD za aktywne i pełne oddania niesienie pomocy oraz poświęcony czas i zaangażowanie. Wszystkie te działania odbywają się tylko dzięki Waszej empatii i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, znajdującego się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content