PSD otrzymało wyróżnienie za działalność podczas 18. spotkania świątecznego firmy Bayer w Filharmonii Narodowej.

10 grudnia 2018 po raz osiemnasty firma Bayer spotkała się w Filharmonii Narodowej z partnerami, klientami i współpracownikami, wręczając podczas uroczystej gali nagrody.

W spotkaniu wzięło udział blisko 1000 osób. W przedświątecznej atmosferze podsumowano miniony rok. Koncert uświetnił występ orkiestry West Side SInfonietta, a także Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków otrzymało grant w wysokości 15.000 złotych. Dzieci pracowników firmy Bayer wspierały stowarzyszenie i zachęcały uczestników wydarzenia do pogłębienia wiedzy na temat cukrzycy poprzez rozdawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Wręczono także nagrody naukowe – nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz nagrodę AgroBioTop pod patronatem Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.

Laureatem tegorocznej nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został dr hab. n. med. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kapituła, której przewodniczyła prof. dr hab. Janina Stępińska, doceniła cykl siedmiu prac dotyczących zastosowania markerów klinicznych i biochemicznych w diagnostyce i rokowaniu pacjentów z ostrymi stanami kardiologicznymi. Nagrodzone prace wzbogacają wiedzę na temat wyników odległych leczenia ostrych zespołów wieńcowych, niezależnych czynników ryzyka zgonu po wielu latach od wypisu ze szpitala.

Nagrodę Prezesów PTK przyznano po raz osiemnasty. Prof. dr hab. Janina Stępińska w wygłoszonej wówczas laudacji podkreślała, że ta najważniejsza z przyznawanych przez środowisko polskiej kardiologii nagród honoruje naukowca zajmującego się wieloma dziedzinami kardiologii. Kapituła w sposób szczególny doceniła dorobek w zakresie zidentyfikowania parametrów klinicznych, nieuwzględnionych wyjściowo w stosowanych skalach, wnoszących niezależną wartość rokowniczą i poprawiających globalną ocenę ryzyka pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Dotyczy to analizy nowoczesnych markerów biochemicznych oraz zapisów elektrokardiograficznych, oceny stabilności hemodynamicznej, elektrycznej i morfologicznej blizny pozawałowej. Dr. hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel – laureat nagrody AgroBioTop.

Nagroda AgroBioTop, przyznawana od 2017 roku, honoruje młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. To nagroda, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii PAN.

Kapituła przyznała nagrodę dr hab. inż. Piotrowi Oleśkowiczowi-Popielowi, profesorowi nadzwyczajnemu z Politechniki Poznańskiej, za opracowanie przyjaznej dla środowiska nowej technologii wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów. Kapituła wysoko oceniła wartość nagrodzonej pracy dla ochrony środowiska (zagospodarowanie uciążliwych odpadów) i jej zgodność z ideą gospodarki cyrkulacyjnej.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content