Uczestnicy debaty „Rz” dyskutowali o potrzebie edukacji wśród pacjentów, poprawie wczesnej wykrywalności cukrzycy i zmniejszeniu ryzyka powikłań. Bez edukacji pacjentów, dostępu do nowoczesnych terapii i wsparcia samorządów nie da się skutecznie walczyć z cukrzycą, nazywaną jedną z największych epidemii XXI w.
Podczas debaty „#zmierzcukier – Edukacja, Prewencja, Zmiany systemowe”, rozpoczynającej społeczną akcję „Rzeczpospolitej” #zmierzcukier, eksperci i decydenci starali się określić kierunki działań, które wpłyną na zwiększenie świadomości tej groźnej choroby w społeczeństwie.
Debatę prowadziła Karolina Kowalska, dziennikarka „Rzeczpospolitej”. Uczestnikami debaty byli m.in.: Anna Śliwińska, Prezes ZG PSD, minister Marcin Czech, profesor Krzysztof Strojek.

Poniżej link do artykułu:

https://www.rp.pl/Zdrowie-/312109920-Debata-Rz-Leczmy-cukrzyce-nawet-gdy-nie-boli.html

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content