Wyzwania i rekomendacje ekspercko-pacjenckie na zbliżający się sezon infekcyjny: jak zabezpieczyć osoby z grup wysokiego ryzyka?

W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną z COVID-19 organizacje pacjentów i interdyscyplinarne grono ekspertów, działające w ramach Sojuszu na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych Układu Oddechowego, opublikowali najnowsze wytyczne i rekomendacje dla systemu ochrony zdrowia dotyczące koniecznych do wdrożenia działań systemowych.

W rekomendacjach zawartych w raporcie eksperci i pacjenci podkreślili, że COVID-19 pozostaje istotnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego na całym świecie, a statystyki zakażeń i zgonów nadal pozostają niedokładne, co komplikuje dokładne zrozumienie skali problemu. W związku z tym konieczne jest wdrożenie skutecznych rozwiązań do zarządzania tą chorobą, szczególnie w kontekście osób z grup wysokiego ryzyka powikłań i śmierci z powodu choroby wywołanej wirusem Sars-Cov-2 tj. osób starszych, chorych przewlekle, immunoniekompetentnych.

Opracowane wytyczne i rekomendacje dla systemu ochrony zdrowia, są swoistym apelem o rozwinięcie efektywnej strategii epidemicznej, przygotowanej na nadchodzące miesiące jesienne, kiedy oprócz COVID-19 w natarciu będą także inne choroby zakaźne groźne dla osób z grup ryzyka tj grypa, RSV, czy pneumokoki. Zmiany w dynamicznej sytuacji pandemicznej wymagają dalszych działań, szczególnie w kontekście dostępu do nowych terapii dla polskich seniorów i osób przewlekle chorych, które są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19.

Zdiagnozowane wyzwania oraz rekomendacje działań koniecznych do wdrożenia zawarte w raporcie „Polski pacjent z chorobą COVID-19. Aktualna sytuacja i prognozy na przyszłość”.

 Autorzy raportu: 

 • dr hab. Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, rektor UM MSC w Warszawie, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hipertensjolog, specjalista farmakologii klinicznej
 • dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia Igor Grzesiak, wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Jerzy Jaroszewicz, Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • dr n. med. Michał Sutkowski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych
 • dr hab. med. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Autorzy komentarzy:
 • dr Piotr Dąbrowiecki, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc
 • Dagmara Samselska, prezes Zarządu Fundacji Łuszczycy i ŁZS AMICUS
 • Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • Anna Kupiecka, Fundacja OnkoCafe
 • Krystyna Wechmann, Federacja Stowarzyszeń Amazonki
 • Agnieszka Wołczenko, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
 • Violetta Zajk, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”

Raport „Polski pacjent z chorobą COVID-19. Aktualna sytuacja i prognozy na przyszłość” został opracowany przez ekspertów i liderów organizacji pacjentów działających w ramach Sojuszu na rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych Układu Oddechowego „Polska Zdrowo Oddycha”. W skład Sojuszu wchodzą organizacje: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc.

Link do raportu – Raport „Polski pacjent z chorobą COVID-19. Aktualna sytuacja i prognozy na przyszłość”.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content