Program KiDS (Kids and Diabetes in Schools) na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą został opracowany przez Sanofi we współpracy z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (International Diabetes Federation, IDF) oraz Międzynarodowym Towarzystwem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) w celu wspierania dzieci dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczania dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowania świadomości w zakresie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ta inicjatywa edukacyjna opierająca się na globalnych założeniach KiDS skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym (5–15 lat) oraz ich rodziców, nauczycieli, pielęgniarek szkolnych i innych pracowników oświaty.

Program został już wdrożony w Indiach, Brazylii, Pakistanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Polska jako pierwsza inauguruje ten projekt w Europie. Partnerem Sanofi w realizacji projektu na terenie Podkarpacia jest Uniwersytet Rzeszowski. Do projektu zgłosiło się 15 szkół podstawowych z Rzeszowa. Program lekcji edukacyjnych realizują przeszkoleni studenci Wydziału Medycznego UR oraz studenci dietetyki  wspierani przez pielęgniarki edukacyjne.

Projekt ma licznych sprzymierzeńców i zaszczytnych patronatów, między innymi  Ministra Edukacji Narodowej,  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,  Prezydenta Miasta Rzeszowa, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (PFED).

Poniżej znajdą Państwo materiały edukacyjne w pliku pdf dla dzieci, rodziców i nauczycieli:

Materiały edukacyjne

Bezpośredni link, skąd można pobrać materiały edukacyjne:

https://www.idf.org/e-library/education/73-kids-diabetes-information-pack.html

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content